Utbud och trender i utbildningar inom naturturism och friluftsliv

2022-12-14

Naturvårdsverket har uppdraget att följa upp regeringens friluftspolitik där ett mål handlar om utbudet av kvalificerad fortbildning inom friluftsliv. Naturturismföretagen fick uppdraget att göra årets undersökning. Den visar att antalet kurser och elever har minskat samtidigt som det aktivt planeras framåt. Det kommer också fram att branschkontakt kopplat till fortbildning för lärare efterfrågas. 

Artikeln är uppdaterad 20 mars 2023

Resultatet av enkäten är sammanställt i rapporten Nationell enkät om utbildningar inom friluftsliv och naturturism 2022

Bakgrund

Undersökningen som har gjorts två gånger tidigare, senast 2019, riktar sig mot gymnasieutbildningar, folkhögskolor, yrkeshögskolor och universitet/ högskolor. Nu är det första gången som undersökningen omfattar både frilufts- och naturturismutbildningar.

– Jag ser liknande trender nu som i de tidigare undersökningarna; att några utbildningar försvunnit och några tillkommit eller utvecklats, säger Anders Johansson, Naturturismföretagen, som gjort undersökningen.

Minskat antal kurser och elever

Undersökningen visar att antalet kurser och program som ges vid de olika lärosätena har haft färre elever under 2022 än de senaste åren. Men det är svårt att säga vad det beror på bland annat för att varje lärosäte rapporterar statistik på olika sätt, berättar Anders Johansson.

– Det ser ut som det varit färre antal kursstarter och deltagare 2022 än de närmsta åren innan. Samtidigt ser jag att det också pågår planering för flera nya kurser framöver. Jag upplever att det sker positiva aktiviteter i utbildningsområdet när det gäller naturturism och friluftsliv.

Undersökningen visar att universitet/högskolor toppade antalet deltagare 2020 men därefter har det blivit färre. Antalet på folkhögskolor toppade 2021, efter att sedan 2019 har ökat varje år. Men 2022 har det skett en minskning igen.

Nya kursplaner – ett lyft

Anders ser att de nya kursplanerna för naturturism på gymnasienivå bidrar till en höjning av yrkeskompetensen hos eleverna. Kursinnehållet innebär mycket praktiskt arbete för eleverna och efter genomgång av de tre delkurserna under gymnasieåren finns bättre förutsättningar för dem att vara redo för ett yrkesliv inom naturturism.

De nya kursplanerna bidrar också till en likriktning av innehållet i utbildningarna oavsett vilket gymnasium eleverna går på. Det i sin tur bidrar till utvecklingen att höja statusen på yrkena inom naturturism och i förlängningen en starkare naturturismbransch.

– Det är viktigt att tydlig visa att utbildningarna ger yrkeskompetens och motsvarar vad branschen vill ha.

Branschkontakt – kompetensbehov bland lärare

En skillnad nu mot tidigare undersökningar är att frågor om kompetens bland lärare och utbildare också ingår. I samband med frågor om branschkontakt kopplat till fortbildning för lärare har flera av de olika utbildningsinstanserna sagt att de ser behov av det.

– Efterfrågan kommer från alla utbildningsnivåerna. Det som efterfrågas mest är tips och trix från naturturismbranschen generellt men också hårdvarukunskaper när det kommer till företagande, säger Anders Johansson.

Majoriteten av de folkhögskolor som deltagit i undersökningen säger sig ha branschkontakt, i framtagandet av kurser eller att en naturturismföretagare deltar i kursgenomförandet.

Sammantaget kan det konstateras att kompetens kring företagande och även branschkontakt bland utbildningsanordnare generellt behöver höjas. Det är också något som Naturturturismföretagen haft vetskap om utifrån tidigare dialog med olika aktörer.

Resultatet av kartläggningen ger ytterligare dimensioner som Naturturismföretagen tar med sig in i den pågående kraftsamlingen med att vara ett samordnande nav för branschen. I utvecklingsprojektet Nationellt nav för hållbar naturturism är kompetensförmedling och kompetensuppbyggnad två viktiga komponenter.

Naturturismföretagen, Nationellt nav för hållbar turism
med finansiering från

Europeiska jordbruksfonden  Jordbruksverket logo

I samarbete med
Naturvårdsverket logotypFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev