Ny fortbildning för lärare i naturturism

2023-01-19

I dagarna startar den nya utbildningen lärarfortbildning inom naturturism. Satsningen bottnar i behov från utbildningsarrangörer och naturturismbranschen.
– Intresset har varit stort och den första utbildningsomgången fylldes snabbt, säger Cecilia Henrikson, utbildningssamordnare.

20 lärare från fem skolor som finns runt om i landet deltar i pilotutbildningen som börjar 25 januari.

Fortbildningen för lärare är uppdelad i sju teman med lika många digitala träffar. Deltagarna träffas ungefär en gång i månaden fram till slutet av september. Vi har valt det upplägget eftersom det ska vara möjligt för lärarna att gå fortbildningen i samband med sitt ordinarie arbete på skolorna, säger Cecilia Henrikson, utbildningssamordnare på Naturturismföretagen.

Vill du veta mer om lärarfortbortbildningen, kommande kurstillfällen eller anmäla ditt intresse >>

Cecilia Henrikson, utbildningssamordnare på Naturturismföretagen
Cecilia Henrikson
Företagarfokus är den röda tråden

Modulerna i utbildningen utgår från ett företagarperspektiv och följer gymnasieskolans läroplan. Förutom föreläsningstillfällena genomförs fortbildningen i nära dialog med företag som arbetar aktivt med naturturism i praktiken.

– Företagarna ska i första hand fungera som bollplank till lärarna. De ska också ge feedback till oss för att vi ska kunna utveckla och anpassa upplägget för att lärarna i slutskedet ska få bästa verktygen för att utbilda elever som företagen och branschen har verklig nytta av, säger Cecilia Henrikson.

Hoppas minska glappet mellan skola och branschen

Realgymnasiet erbjuder inriktningen naturturism inom Naturbruksprogrammet på de flesta av sina skolor. De samarbetar med Naturturismföretagen sedan flera år tillbaka och har sedan Certifierad naturguide startade varit med på den resan.  Alla elever som går ut erbjuds en uppguidning för certifiering. Sex lärare deltar i fortbildningen som föreningen anordnar.

David Bechtel är programansvarig vid Realgymnasiet.

Varför har ni valt att delta i pilotutbildningen?

– Vi vill agera i och vara nära branschen. Vi har diskuterat mycket utbildning kontra bransch med föreningen och i höstas deltog vi i en workshop kring hur en fortbildning skulle kunna se ut. Vi vill jobba tillsammans med branschen, det är extremt viktigt men också svårt. Vi vill göra glappet mellan ungdom i skolan och de i branschen som livnär sig på naturturism mindre, på det sätt vi kan. Det är viktigt att ungdomarna vet vad som väntar när de ska ut i arbetslivet samt att vi tillsammans arbetar för att bidra med framtidens kompetenta medarbetare i branschen, säger David Bechtel.

David Bechtel, programansvarig vid Realgymnasiet
David Bechtel

Vilka förväntningar har du på utbildningen?

– Jag förväntar mig att mina lärare som går den får nya kontakter i branschen och en ökad förståelse för branschens styrkor, utvecklingsområden och hittar skolans och lärarnas roll i det, säger David Bechtel.

En efterfrågad utbildning

Naturturismföretagen har tillsammans med utbildningsanordnare, andra aktörer och samarbetspartners i branschen en längre tid sett behovet av utbildningsinsatser. Bland annat för att höja statusen på yrken inom naturturism och för att möta behovet av att allt fler gäster efterfrågar hållbara naturturupplevelser.

– I det långa loppet handlar det också om att stärka den svenska besöksnäringens och naturturismföretagares konkurrenskraft, säger Margareta Grape, projektledare för Nationellt nav för hållbar turism, Naturturismföretagen.

Margareta Grape Naturturismföretagen
Margareta Grape

Genom kontakter med utbildningsaktörer inom föreningens pågående kraftsamling och utvecklingsprojektet Nationellt nav för hållbar turism har det kommit fram att naturturismutbildningar, på naturbruksgymnasium eller folkhögskolor, behöver kompletteras med praktisk kunskap i att vara företagare, att kunna sina produkter och att möta gästen.

Nu blir det verklighet. Utbildningen som nu drar i gång är en pilotutbildning men redan nu arbetar Naturturismföretagen för ytterligare en utbildningsomgång.

Vi har sett att intresset för utbildningen är stor då lärarna många gånger saknar erfarenhet från företagande och framför allt kunskaper kring vad naturturism verkligen är, något som vi på Naturturismföretagen med den här utbildningen kan råda bot på, säger Margareta Grape.

Parallellt med pilotutbildningen görs utvärderingar efter varje block för att slipa och justera utbildningen inför den skarpa lanseringen som kommer ske under hösten 2023.

– Då kommer fler lärare vid naturturismutbildningar få möjlighet att delta, säger Margareta Grape.

Fakta | Lärarfortbildning inom naturturismföretagande

Utbildningen är digital och uppdelad i sju moment och digitala träffar, från 25 januari till 29 september.

Några av temana som tas upp är:
* Säkerhet och tillbud – med koppling till riskanalyser och säkerhetsplaner
* Lagar och regler – som berör naturturismföretagare
* Ledarskap och kommunikation – utifrån både ett arbetsgivaransvar, kundnöjdhet och gruppdynamik

Samtliga teman angrips utifrån en naturturismföretagares perspektiv.

Deltagande lärare arbetar på skolorna Realgymnasiet, Burträsk naturbruksgymnasium, Naturbruksskolan Öknaskolan, Forshaga akademin och Ryssbygymnasiet.

 

Är du lärare eller företräder en utbildningsarrangör och är nyfiken på lärarfortbildningen, välkommen att höra av dig till Naturturismföretagen på info@naturturism.kund.formsmedjan.se

Merläsning:
Artikel Utbud och trender i utbildningar inom naturturism och friluftsliv
Pressmeddelande Naturturismföretagen startar fortbildning för lärare

 

Naturturismföretagen, Nationellt nav för hållbar turism
med finansiering från

Europeiska jordbruksfonden    Jordbruksverket logoFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev