Västerbottensföretagen först ut att arbeta med Nature’s Best 2.0

2020-06-24

Pilotlänet Västerbotten är först ut som region att börja jobba med den reviderade och vidareutvecklade kvalitetsmärkningen av hållbara natur- och kulturupplevelser – Nature’s Best®.
Vi vill skapa förutsättningar för våra naturturismföretagare att implementera hållbar affärsutveckling i praktiken och nå målet att bli ett kvalitetsmärkt ekoturismföretag”, säger Annika Sandström, länsturismchef på Region Västerbotten

Initiativet baseras dels på ett fristående samverkansavtal mellan Naturturismföretagen och Region Västerbotten, samt det gemensamma projektet Hållbarhet och ekoturism i praktiken.

”Tillsammans med Dan Jonasson, som både arbetat med att revidera märkningens kriterier men även arbetat operativt med granskning av ett hundratal västerbottensföretag arrangerar vi nu ett antal webinar. Dessa riktar sig både till för nya företagare som vill påbörja ansökningsprocessen samt länets redan märkta företag i syfte att få fler företag som konverterar till en hållbar affärsutveckling”, säger Pär Innala, märkningsansvarig, Naturturismföretagen.

Inom ramen för pilotinsatsen erbjuds de sedan tidigare Nature’s Best-märkta ekoturismföretagen i Västerbotten ett återbesök och granskning utifrån de nya kriterierna. Dessutom kan de företag som genomgått Region Västerbottens egna märkesförberedande initiativ ’Västerbottens Experience’ ta del av den grundläggande baskursen och individuell coachning i digitala ansökningsprocessen.

”Vi har under ett flertal år arbetat med Global Sustainable Tourism Councils rekommendation om att starta hållbarhetsarbetet med att öka kunskapsnivån utifrån GSTC s globala kriterier”, säger hållbarhetskonsulten Dan Jonasson med tidigare ansvar för Västerbottens Experience.

”Ekoturismföretagens hållbarhetsarbete i praktiken bidrar inte bara till att nå de globala hållbarhetsmålen. De ser även till att ansvarsfulla gäster, både inhemska såväl som internationella, får fler hållbara svenska natur- och kulturupplevelser att välja mellan. Det vinner såväl företaget som lokalsamhället, djur och natur på.”

Är du en nyfiken naturturismföretagare eller arbetar du som främjare av hållbar turismutveckling? Läs mer om Nature’s Best® här, eller kontakta oss för mer information:

Pär Innala, märkningsansvarig, Naturturismföretagen, par.innala@naturturism.kund.formsmedjan.se, 0920 600 06

Margareta Grape, projektkoordinator Hållbar ekoturism i praktiken, margareta.grape@naturturism.kund.formsmedjan.se, 0920-600 06

– – – – – – – – – – – – – –

Fakta:

Västerbotten Experience.  I länken kan du se en kort film samt läsa mer om Region Västerbottens märkesförberedande arbete för mer hållbar turism.
Se hur ett urval företag i Västerbotten som använder globala hållbarhetskriterier (GSTC): Västerbottens hållbarhetshjältar
Ladda ned foldern Hållbarhet-på-riktigt– en skrift om hur Västerbottens bygger en hållbar besöksnäring.

Projektet Hållbarhet och ekoturism i praktiken – En revision av Nature’s Best® och samordning med FN:s hållbarhetsambitioner skapas och lanseras för landsbygdsföretag inom besöksnäringen

Nature’s Best® kvalitetssäkrar ekoturismföretagens verksamheter. Märkningen fungerar externt som en vägledning för ansvarsfulla resenärer och internt som ett konkret och beprövat verktyg för naturturismentreprenörers hållbara affärsutveckling. Mer info om märkningsprocessen här >

Nature’s Best®externa webbplats(svenska och engelska) hittar ansvarsfulla och medvetna resenärer kvalitetsmärkta hållbara natur- och kulturupplevelser  i Sverige >

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) hanterar GSTC-kriterierna, de globala standarderna för hållbart resor och turism; samt fungerar som det internationella ackrediteringsorganet för hållbar turismcertifiering. Kriterierna används för utbildning och medvetandehöjning, beslutsfattande för företag och myndigheter och andra organisationstyper, mätning och utvärdering och som grund för certifiering.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev