Staffan Svanbergs minnespris till Wild Nordic

2020-05-22

Den 22 maj firar vi mångfaldens dag och för fjärde gången delar Naturturismföretagen tillsammans med Naturvårdsverket ut Mångfaldspriset till Staffan Svanbergs minne. Med priset vill vi lyfta fram goda exempel på samspel mellan naturvård och ansvarsfull naturturism. 2019 års pris tilldelas viltskådningsföretaget Wild Nordic och dess ägare Sara Wennerquist. 

Mitt i den uråldriga tallskogen några mil norr om Sandviken ligger Wild Nordics gömsle där du kan möta både björn och kungsörn på nära håll. Wild Nordic och Sara Wennerqvists vilja att få fler att se det vackra i naturen går hand i hand med hennes engagemang för djur- och naturvård. Wild Nordic förser länsstyrelsen i Gävleborg och Grimsö forskningsstation med viktig information för inventering av rovdjur i området, bedriver vinterutfodring av kungs- och havsörn och samverkar med den ideella bevarandeorganisationen ÖRN-72 för att öka kunskapen om örnarnas liv. 

”Naturvårdsverket arbetar för att långsiktigt skydda och tillgängliggöra svensk natur och artrikedom. Detta gör vi tillsammans med andra. Guide- och upplevelseföretag som visar upp och berättar om vår biologiska mångfald har här en nyckelroll,”

Sara informerar och utbildar sina gäster genom Wild Nordics vildmarksskola, som hon också under sommaren driver för att sprida kunskap om djur och natur till barn och ungdomar. Saras olika samverkansprojekt för naturvård och Wild Nordics sätt att synliggöra djuren och naturen hon lever och verkar i är uppskattat och viktigt för att belysa vikten av ett fungerande ekosystem och en mångfald i naturen. 

”Naturvårdsverket arbetar för att långsiktigt skydda och tillgängliggöra svensk natur och artrikedom. Detta gör vi tillsammans med andra. Guide- och upplevelseföretag som visar upp och berättar om vår biologiska mångfald har här en nyckelroll,” säger Claes Svedlindh, chef på Naturvårdsverkets naturavdelning, angående valet av årets vinnare av mångfaldspriset.

Mer än någonsin är frågan om biologisk mångfald viktig att lyfta i en tid då vi ser att inte bara enskilda arter går förlorade i hög takt, utan att också hela ekosystem med funktioner av betydelse för vår överlevnad hotas. Att värna om planetens artrikedom är därför viktigare än någonsin. 

”Det är en oerhört stor ära och en fantastisk bekräftelse att få detta pris.”

”Som en motvikt till extraherande verksamheter och exploatering av våra naturresurser är ekoturismen viktig, som ett smartare sätt att med naturen som resurs skapa arbetstillfällen och välfärd, eftersom ekoturismens grundtanke är att skydda den miljö som är grunden för upplevelsen. En ansvarsfull turism i naturen som bidrar till bevarandet av den biologiska mångfalden och på lång sikt ger en hållbarhet för både naturen, besökarna och företagen som erbjuder den turistiska upplevelsen.” säger Joakim Hermanson, generalsekreterare hos Naturturismföretagen. 

”Det är en oerhört stor ära och en fantastisk bekräftelse att få detta pris. Ibland känner man sig så liten och undrar om ens egna insatser är värda besväret. Att tilldelas ett bevis på det man jobbar för gör att energin, intresset och viljan återkommer och blir ännu starkare,” kommenterar mottagaren av årets pris, Sara Wennerqvist.

Wild Nordic är ett Nature’s Best märkt företag och ni kan läsa mer om deras hållbara upplevelser Här >>

 

FAKTA STAFFAN SVANBERGS MINNESPRIS:

Staffan Svanberg var turismföretagare och tillsynsman i nationalparken Haparanda skärgård i över 20 år. Mångfaldspriset till hans minne instiftades med anledning av FN:s internationella år för hållbar turism för utveckling under 2017. Första årets pristagare blev STF Helags Fjällstation tillsammans med länsstyrelsen i Jämtland för deras samverkan kring områdets fjällrävssafari. Priset delas ut i anslutning till Biologiska mångfaldens dag den 22 maj och pristagarna utses av en jury bestående av företrädare för Ekoturismföreningen, Naturvårdsverket och familjen Svanberg.

Läs mer om Wild Nordic här!

Tidigare pristagare:
2016: Erik Gardfall och Emma Frisell från STF tillsammans med Lars Liljemark från länsstyrelsen i Jämtland för samverkan kring fjällrävssafari i Helagsområdet.
2017: Ägare och guider på Kullabersguiderna tillsammans med Daniel Åberg, länsstyrelsen i Skåne och chef för Kullabergs naturreservat.
2018: Stora KarlsöFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev