Nytt stödpaket efter en lång väntan

2020-05-08

Vi skrev i vår senaste krönika att vi lever i ett land med en statsapparat som har viljan att stötta när
det är svårt. Sedan dess har det gått en dryg månad. Vi har haft en tät dialog med Tillväxtverket,
vi har haft kontakt med Näringsdepartementet och pratat med riksdagspolitiker i de utskott som
förser regeringen med förslag till lösningar. 

Vi har undersökt situationen hos er företag och vi har spelat in konkreta förslag till åtgärder. Men ingenting har egentligen hänt. Förrän förra veckan. Ett nytt stödpaket presenterades då äntligen av regeringen. Det så kallade omställningsstödet är en möjlighet till kontant stöd för företag som har haft ett betydande omsättningstapp under mars
och april. Det finns bra saker i det nya stödet som tar generöst hänsyn till små företag, där den undre gränsen för att kunna ansöka är en årsomsättning på minst 250.000 kr.

”Det finns bra saker i det nya stödet som tar generöst hänsyn till små företag”

Det är bra för svensk natur och ekoturism. Även om vissa företag omsätter mindre pengar än så betyder det att de flesta företag i vår del av branschen har en möjlighet att ta del av stödet, enligt den undersökning vi gjorde tillsammans med Tillväxtverket.

Men det finns också några hakar i det nya stödet, och de är ganska stora. För de flesta svenska natur- och ekoturismföretag är sommaren huvudsäsongen. Den påverkan som Covid -19 har på årets omsättning visar sig för de allra flesta företag inte i siffrorna för mars och april. Det är inte då tappet huvudsakligen sker, för att de flesta helt enkelt inte riktigt kommit igång med sin säsong då. Den tsunami av avbokningar som sköljt över företagen innebär ett stort intäktsbortfall under hela säsongen. Att stödet beräknas på och ersätter förluster för två vårmånader ger förmodligen en marginell positiv verkan för svensk natur- och ekoturism.

Det finns förstås undantag och de företag som i år fått sin normala högsäsong under vårvintern brutalt kapad, får en uppenbar hjälp av stödet. Det är bra. Men om stödet ska göra en bredare nytta för turism på svensk landsbygd behöver detaljerna, som än så länge är oklara, anpassas till landsbygdsföretagens verklighet. Både beräkningen av omsättningsförlust och ersättningsperiod behöver vara betydligt längre och inkludera hela den tid som påverkas. Vi pratar om minst sex månader.

Resultatet från den undersökning vi gjorde tillsammans med Tillväxtverket i mars visade att 77% av de tillfrågade företagen var oroliga för sin existens. Nästan fyra av fem.
En siffra man borde ta på allvar. Och oron handlar inte om att det ska gå sämre än tidigare. Det är uppenbart att det kommer att göra. Oron gäller överlevnad. Existens. Och med tanke på allt som inte hänt under de veckor som gått är det lätt att tro att den siffran, 77%, skulle vara ännu högre om man ställde samma fråga igen. Det är knappast en överdrift att fortfarande beskriva situationen som allvarlig. Och brådskande. Därför är också uppgiften om att omställningsstödet kan sökas från den 1 juli bekymmersamt. Många företag kan helt enkelt inte vänta så länge.

”För små natur- och ekoturismföretag är inte lösningen ett stöd för att skicka hem personal. Lösningen är ett stöd för att kunna ha någon personal överhuvud taget”

Av de förslag som vi lämnat som lösningar är det värt att upprepa det kanske viktigaste: Att för små natur- och ekoturismföretag är inte lösningen ett stöd för att skicka hem personal. Lösningen är ett stöd för att kunna ha någon personal överhuvud taget.

Om ambitionen från regeringen är att inkludera landsbygdens huvudsakliga jobbmotor, naturturismen, i den statliga omtanken, är det dags att lyssna på vilka förutsättningar som gäller
och vilka åtgärder som är verkningsfulla. Omställningsstödet är ett gott försök, men det behöver utformas annorlunda för att fungera för besöksnäring på svensk landsbygd. Och det är bråttom.
De skattepengar vi gemensamt levererat till statskassan behöver just nu återinvesteras, också i svensk naturturism.


Joakim Hermanson
Generalsekreterare Naturturismföretagen

 

 

Läs mer
Pressmeddelande från Finansdepartementet: Företag får stöd baserat på omsättningstapp >>
Tidigare relaterade artiklar från Naturturismföretagen >>
Naturturismföretagens samlade coronainformation >>

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev