Naturturismföretagen kick-startar distanskursen ”Entreprenör ekoturism”

2020-05-18

Den 31 augusti startar distanskursen Entreprenör ekoturism på Österlens Folkhögskola. 2019 inleddes ett nära samarbete med branschföreningen Naturturismföretagen. Vi kommer även i år att ansvara för kursens första utbildningsmoment, Introduktion ekoturism och hållbarhetsarbetet i praktiken.

Naturturismföretagen är natur- och ekoturismföretagens branschorganisation. Organisationen verkar för att skapa bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism och en hållbar utveckling av näringen. Natur- och ekoturismturism kräver rätt kunskaper och verktyg för att kunna bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Kursen Entreprenör ekoturism fyller en viktig funktion eftersom den utbildar nya entreprenörer inom branschen, men också genom att stödja befintliga aktörer i att kvalitetssäkra och utveckla sina verksamheter.

I och med det här samarbetet kan Naturturismföretagens experter bidra med kunskap inom de områden vi är bra på, till exempel ekoturismens grundprinciper och hur man skapar förutsättningar för hållbar utveckling inom besöksnäringen.

Joakim Hermansson, Generalsekreterare Naturturismföretagen

– Vi är glada över att ännu en gång kunna bidra med kunskap om hållbar turism och ekoturism i kursen Entreprenör ekoturism hos Österlen Folkhögskolas. Utbildningen är en viktig pusselbit för utveckling och professionalisering av hållbar turism i svensk natur. Samarbetet är extra viktigt just nu under den pågående pandemin som påverkat branschen hårt. Utbildning är ett sätt att göra oss starkare inför framtiden, säger Joakim Hermanson, generalsekreterare hos Naturturismföretagen.

”Målet är att lära deltagarna hur de kan utveckla och bedriva en verksamhet inom besöksnäringen som tar ansvar för såväl socialt som miljömässigt långsiktig lönsamhet.”

40 veckor lång affärsutvecklingsprocess på distans
Utbildningen är upplagd som en 40 veckor lång affärsutvecklingsprocess, med fokus på att skapa hållbara natur- och kulturupplevelser. Den passar både de som vill starta en ny verksamhet, och de som vill utveckla en befintlig. Studierna bedrivs på halvfart vilket ger deltagaren möjlighet att studera och förbereda, starta eller utveckla sin verksamhet parallellt. Målet är att lära deltagarna hur de kan utveckla och bedriva en verksamhet inom besöksnäringen som tar ansvar för såväl socialt som miljömässigt långsiktig lönsamhet. Utbildningen är en bra plattform för alla som jobbar med hållbar turism i någon form. Den belyser och omfattar alla de faktorer som är avgörande för att företagen ska kunna bedrivas och utvecklas på ett hållbart sätt, till exempel genom värdskap, miljö- och kvalitetsarbete, storytelling, entreprenörskap, produktutveckling och marknadsföring. En grundidé med kursen är att engagera branschens främsta föregångare och experter som föreläsare.

Petter Gustafsson, kursledare Endreprenör ekoturism på Österlens Folkhögskola

– Samarbetet med Naturturismföretagen ger deltagarna en drömstart på kursen och direktkontakt med några av landets mest erfarna entreprenörer inom natur- och ekoturism. Det är en viktig garanti för att både säkra kvaliteten på utbildningens innehåll och kursens långsiktiga existensberättigande, säger Petter Gustafsson som är kursansvarig på Österlens Folkhögskola.

Distanskursen bedrivs i första hand online med hjälp av Zoom och Google Classroom, men innehåller även fysiska tematräffar. Ansökan till kursen Entreprenör ekoturism med start 31 augusti 2020 är öppen och sista ansökningsdag är den 30 juni.

Läs mer:
Om utbildningen på Österlens folkhögskola >>
Naturturismföretagens föreläsningar, workshops och webinar >>
Artikel tidigare samarbete >>

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev