Naturturismföretagen och Region Västerbotten i strategiskt partnerskap för mer hållbar naturturism

2020-05-25

Naturturismföretagen och Region Västerbotten samverkar för att få fler företag att ställa om mot en hållbar verksamhet samt utveckla en nationell metod för hur näringen kan samverka med en regional offentlig aktör. Samverkan sker genom det nya projektet ’Hållbarhet och ekoturism i praktiken’ och kommer pågå under 2020 och 2021. I och med den globala pandemin som utsatt besöksnäringen för en omvälvande situation kommer detta initiativ lägligt som en mycket relevant insats för näringens hållbara affärsutveckling.

”Region Västerbotten har ambitionen att ta ett tydligt ledarskap för utvecklingen av en hållbar naturturism inte bara i länet, utan även i Sverige. I enlighet med mål 17 i Agenda 2030 tar vi vårt ansvar genom att utveckla nya strategiska partnerskap med aktörer som arbetar mot samma mål – attraktiva regioner, växande hållbara företag och goda livsvillkor för invånarna”, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

I projektet ’Hållbarhet och ekoturism i praktiken’ görs en revision och re-lansering av det 15 år gamla hållbarhetsmärkningen för svenska naturupplevelser på landsbygden – Nature’s Best. Den nya editionen av märkningen kommer även samordnas med FNs hållbarhetsambitioner vilka hanteras av GSTC – Global Sustainable Tourism Council. Projektet ska även ta fram en fungerande arbetsmodell för gemensam kraftsamling mellan näringen och offentligheten att kunna skapa mer ekoturism i praktiken.

”Vi har länge följt Region Västerbottens framsynta och främjande arbete för en hållbar utveckling av den naturbaserade turismen genom initiativet Västerbotten Experience. De har arbetat konkret och direkt mot företagen med en innovativ och egenutvecklad regional märkesförberedande metod”, säger Annika Fredriksson, tidigare ordförande Naturturismföretagen.

”Många av landsbygdens naturturismföretag ställer ofta frågan, hur de ska göra för att arbeta mer hållbart. Nu kommer vi erbjuda ett svar på denna fråga genom ett uppdaterat, uppgraderat och globalt kvalitetssäkrat Nature’s Best. Ett affärsutvecklingsverktyg som bidrar till såväl företagens som den lokala bygdens hållbara utveckling och Sveriges uppfyllande av de globala målen.”

”Nature’s Best – ett affärsutvecklingsverktyg som bidrar till såväl företagens som den lokala bygdens hållbara utveckling och Sveriges uppfyllande av de globala målen.”

Annika Sandström, länsturismchef på Region Västerbotten ser en stark drivkraft hos många naturturismföretagare i Västerbottens län att gå vidare från det mångåriga märkesförberedande arbetet som man drivit, till en etablerad hållbarhetsmärkning: ”I linje med GSTC s filosofi så har vi börjat med att öka kunskapsnivån utifrån GSTC s globala kriterier. Nu tar vi nästa steg och skapar förutsättningar för våra naturturismföretag att gå vidare för att nå målet att bli kvalitetsmärkt.”

”Turismen ska vara med och skapa det goda samhället, en del i att attrahera inflyttare, folk ska välja Västerbotten att leva, bo och verka i. En satsning på kunskap och konkreta verktyg för näringens utveckling är en strategisk satsning på länets framtid, avslutar Annika Sandström.

Projektet som finansieras av Jordbruksverket och Region Västerbotten har en inriktning mot att primärt involvera företagare från Västerbotten och angränsande län. Projektledare är Pär Innala, märkningsansvarig Nature’s Best, Naturturismföretagen.

– – – – – – – – – – – – – –

Kontaktpersoner:

Annika Sandström, Länsturismchef Region Västerbotten, Länsturismchef, annika.sandstrom@regionvasterbotten.se, 070-550 16 08

Pär Innala, Märkningsansvarig Nature’s Best, Naturturismföretagen, par.innala@naturturism.kund.formsmedjan.se, 0920 600 06
– – – – – – – – – – – – –

Region Västerbotten turism är länet Västerbottens regionala turismorganisation och en del av Region Västerbotten. Uppdraget är att verka för en hållbar utveckling inom besöksnäringen på en övergripande nivå i hela länet. Arbetet bedrivs tillsammans med destinationer, besöksföretag och andra samarbetspartners.

Hållbarhet och ekoturism i praktiken – en revision av Nature’s Best och samordning med FN:s hållbarhetsambitioner skapas och lanseras för landsbygdsföretag inom besöksnäringen
Syftet med projektet är att:
• att skapa en metod för hur FN:s hållbarhetsmål kan implementeras med lämpliga kriterier och arbetsmetoder som passar företag på svensk landsbygd
Målet med projektet är att:
• få fler naturturismföretag att konvertera till en hållbar affärsutveckling och bli kvalitetsmärkta ekoturismföretag
• skapa en metod för Naturturismföretagen och andra hållbarhetsinriktade organisationer för att samarbeta med regioner I kommuner I destinationsbolag som passar parternas olika organisationsstrukturer

Mer info om Nature’s Best här >

Mer info om projektet Hållbarhet och ekoturism i praktiken här >Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev