Hållbarhet och ekoturism i praktiken

– En revision av Nature’s Best och samordning med FN:s hållbarhetsambitioner skapas och lanseras för landsbygdsföretag inom besöksnäringen

 

Kontakt:
Pär Innala, ansvarig Nature’s Best Sweden
+46 920 600 06
par.innala@naturturism.kund.formsmedjan.se

 

PROJEKTÄGARE & SAMARBETSPARTNER:

FINANSIÄRER:

 

Syftet med projektet är att:
att skapa en metod för hur FN:s hållbarhetsmål kan implementeras med lämpliga kriterier och arbetsmetoder som passar företag på svensk landsbygd

Målet med projektet är att:
få fler naturturismföretag att konvertera till en hållbar affärsutveckling och bli kvalitetsmärkta ekoturismföretag

• skapa en metod för Naturturismföretagen och andra hållbarhetsinriktade organisationer för att samarbeta med regioner I kommuner I destinationsbolag som passar parternas olika organisationsstrukturer

 

Projektet utvecklar ny metod

Projektet syftar till att skapa en metod för hur FN:s hållbarhetsmål kan implementeras med lämpliga kriterier och arbetsmetoder som passar företag på svensk landsbygd. I dag är kriterier och metodik som pusselbitar i en kartong. Alla bitar finns där men någon måste foga ihop dem på ett sätt som gör det tydligt och trovärdigt vad arbete med hållbarhet innebär inom besöksnäringen. Samtidigt måste metoden vara flexibel nog för att fungera under olika förutsättningar: geografiska, organisatoriska, resursstarka partners, reseanledningar m.m. Det är vad projektet åstadkommer.

Projektet kommer att ta fram nya kriterier för besöksnäringen som gör att samisk turism, cykling, vandring, kultur och naturnära boende kan ske med ekoturistiska förtecken.

Projektet bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmål

Det är vad projektet går ut på. Att få fler företag att i sin dagliga verksamhet arbeta på ett hållbart sätt, med tydliga GSTC-harmonierade kriterier är en praktisk tillämpning av FN:s globala hållbarhetsmål, där miljö och klimat ingår.

Projektet bidrar till ekonomisk nytta för naturturismnäringen

En ökad hållbarhet leder till ekonomisk nytta genom:

 • Bättre underlag vid anbudsförfarande och vid försäljning.
 • Bättre svar till företagskunder som har hållbarhetskrav på bokningar.
 • Bättre förutsättningar till internationella samarbeten med researrangörer och OTA:s (Online Travel Agents) med krav på tydlig hållbarhetsprofil.
 • En konkret genomgång av hållbarhet gör att företag inte behöver vara oroliga för att kunder och media slår ner på trovärdighet.
 • Projektet identifierar områden för förbättringar och lyfter fram sådant man stolt kan presentera.
 • Åtgärder som är av miljökaraktär kan också spara in pengar. Projektet kommer att kunna hjälpa till med rådgivning och finansieringsvägar till exempel kring energiförbrukning och matsvinn.

 

Om man arbetar med kriterier som FN / Global Sustainable Tourism Council tagit fram för hållbar turism då arbetar man med en gemensam global standard för vad hållbarhet är inom besöksnäringen. I dag godkänner GSTC olika certifieringar och program för hållbarhet i världen. Därför kommer man som företag att synas på ett sätt som lockar besökare som vill betala lite mer för det som är långsiktigt hållbart. Ekoturism på svensk landsbygd är i det sammanhanget ett mycket starkt begrepp att lansera.


M
ål vid projektets slut

 • 200 aktörer och företag har lärt sig hur metoden fungerar och hur de kan driva en mer hållbar verksamhet.
 • 20 certifierade eller hållbarhetssäkrade företag.
 • 10 återbesök hos tidigare certifierade och hållbarhetssäkrade företag.
 • Färdig metod för att sprida hållbar turism till företag på landsbygden. Metoden inkluderar hur verksamheten finansieras efter projektperioden.
 • Överenskommelse med 5 regioner / kommuner / destinationsbolag om att använda metoden och Naturturismföretagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev