10 aktuella frågor till nya ordföranden Camilla Jönsson

2020-06-12

Hur tänker Camilla på sitt nya förtroendeuppdrag och branschens utmaningar? Vad kan hon bidra med? Hur är Corona-läget i näringen? Hur fungerar det med regeringens Corona-insatser? Hur går tankarna inför sommaren? Här kan du ta del av 10 aktuella frågor till nya ordföranden Camilla Jönsson.

1.Hello Camilla, ny ordförande i Naturturismföretagen, hur känns det med ditt nya uppdrag?

Tack, det känns bra och spännande tycker jag. Naturturismföretagen är en branschorganisation i stark utveckling och det ska bli väldigt intressant att bidra till den fortsatta formeringen verksamheten.

2. Hur gick dina funderingar när du fick frågan från valberedningen?

Jag tackade ja eftersom föreningen de senaste åren blivit allt mer relevant, samtidigt som besöksnäringen fortsatt växer i Sverige – ofta med naturturism som själva reseanledningen. Behovet av att formera en riktigt stark branschorganisation har vuxit allt mer och det fina arbete som gjorts i föreningen de senaste åren ger en utmärkt plattform för det fortsatta arbetet.

3. Vad kommer du att bidra med?

I den här rollen krävs det många olika erfarenheter och perspektiv, där mina tidigare uppdrag kommer väl till pass, det är svårt att säga vilket som är viktigast.

Föreningen har vuxit rent driftsmässigt de och jag har erfarenhet från olika typer av organisationer, drifts- och ledarskapsområden. Här tror jag att jag kan bistå med att hitta en enkel och effektiv organisation så att vi kan dra full nytta av den extremt höga kompetens som finns både i styrelsen och i driftsorganisationen.

Min bakgrund som egen- och småföretagare i besöksnäringen gör att jag förstår näringen och företagens utmaningar – och i kombination med att jag har jobbat eller haft uppdrag på de flesta nivåer inom destinationsarbete lokalt och regionalt så navigerar jag utan problem i besöksnäringskedjan.

Även den offentliga bakgrunden tror jag är en stor tillgång eftersom jag förstår statliga myndighets- och departementsstruktur, myndighetsutövning, politiskt system och påverkansarbete.

Och med bakgrund även som projektledare av EU-finansierade projekt hoppas jag också kunna bidra positivt till kommande projektinsatser.

4. Vilka långsiktiga frågor är viktiga för själva föreningen?

Den allra viktigaste uppgiften på lite längre sikt är att öka relevansen för medlemmar och samarbetspartners. Rollen som branschorganisation är relativt ny för föreningen, vår driftsorganisation är också ny för föreningen – och det är viktigt att vi kan skapa en reell nytta, så att vi blir en viktig organisation att vara medlem i och en viktig organisation att samarbeta med.

5. Vad gör Naturturismföretagen för medlemmarna under rådande Corona-pandemi?

I dagsläget är det viktigt att vi lyckas föra fram de utmaningar som en tjänsteproducerande näring som besöksnäringen står inför. Sommaren kommer att vara helt avgörande för om vi har en småskalig besöksnäring kvar i livskraftig form eller inte.

Att det är fritt resande för friska individer från 13 juni är en nödvändig förändring av restriktionerna som vi är mycket positiva till. Det ställer dock stora krav på destinationer och kommuner för att säkra ett hållbart semestrande – och självklart behöver svenska turister inse att deras pengar är oerhört behövda i näringen i år, så vi hoppas att man väljer att göra aktiviteter, ta den där guidade turen, köpa lokala varor, kanske skippa tältet och istället bo på det där pensionatet, upplevelseboendet eller glampingen.

Det är också egentligen oförsvarligt att välskötta mindre evenemang utomhus fortfarande inte är tillåtna medan köpcentrum, större affärer (som båda är inomhus) och köpstråk (utomhus) kan låta kunder strosa fritt.

En annan viktig uppgift just nu är att försöka hålla energin och fokus uppe i näringen och hos våra medlemmar. Säsongen har inte börjat och med rätt spelade kort kan vi i många delar få en hyggligt bra sommar trots allt.

6. Hur är dagsläget hos naturturism- och ekoturismföretagare i Sverige?

Det är svårt att generalisera eftersom våra undersökningar har visat att situationen, både utgångspunktsmässigt och påverkansmässigt, är väldigt olika.

Egentligen är det nog två generella reflektioner man kan göra, den ena att det är utmanande för alla. För många är det extremt utmanande, exempelvis för de aktörer som har höga fasta kostnader eller de som har format sin verksamhet för internationella gäster, vilket har uppmuntrats från nationella och regionala organisationer och myndigheter under lång tid. De har en gigantisk utmaning framför sig i år.

Den andra reflektionen är faktumet att turism är tjänsteproduktion. Vi har INGEN möjlighet att bygga på lager och sälja senare. De intäkter vi får in under säsong är de som ska räcka ända fram över uppstarten till nästa säsong. Detta faktum har tyvärr passerat helt förbi i de nationella stödpaketen.

7. Hur hanterar medlemmarna sommarens utmaningar med internationella reserestriktioner?

Många av dessa aktörer jobbar nu mycket intensivt med att ställa om sin verksamhet till svensk privatmarknad. Detta är självklart inte gjort i en handvändning, egentligen tar det flera år att bygga upp en marknadsföring och försäljning på en ny marknad. Därför är den långa frånvaron av besked om sommarens resande extra allvarligt.

Tyvärr blandas naturturism ofta ihop med friluftsliv. I år är det extremt viktigt att ”det allmänna” i form av föreningar, länsstyrelser m fl verkligen ser till att inte ”ta marknadsandelar” från naturturismföretag genom att erbjuda kostnadsfria guidningar. Här behöver vi på alla fronter hitta nya affärslösningar tillsammans, kanske kan naturum, friluftsföreningar och naturturismföretagen hitta nya samarbeten som är en tillgång både nu och i framtiden?

Men en av de största stötestenarna i sommar är att de produkter som vi säljer inom svensk naturturism inte är tillräckligt intressanta för närturismen. Attraktiviteten ökar ofta med avståndet. Så det vill till att svenskarna faktiskt åker på semester i Sverige i år nu när det från 13 juni är tillåtet att åka fritt om man är frisk.

8. Har regeringens krisinsatser nått fram till natur- och ekoturismföretagen?

Tyvärr har mycket få av åtgärderna varit möjliga för våra medlemmar att använda. Den enda generella åtgärden som har fungerat är reduktionen av sociala avgifter. Vi är fortfarande en bransch där man ofta kombinerar lönearbete med att driva eget företag, så för de flesta fungerar exempelvis inte permitteringarna.

Krispaketen har i stort riktat sig till de större företagen och helt missat målet för de allra flesta mikroföretagare.

Det är också förbluffande att man från centralt håll inte alls har tittat på resegarantierna där företagen idag har fått ta hela följderna av restriktionerna.

9. Hur vill ni att regeringen ska stötta landsbygdens besöksnäring?

Vi hade velat se en generell lösning för mikroföretag så att de kan hålla kvar nyckelpersoner och kompetens i kristid. Risken är överhängande att kompetens som det tagit år att bygga upp nu blir uppsagd. Ett generellt lönestöd för företag med en omsättning från en miljon och uppåt hade räddat många företag och anställningar. I statsbudgetssammanhang är det småsummor det handlar om. Danmark har i sina krispaket flera lösningar som enkelt kan omsättas i Sverige och vi hade gärna varit en samtalspart i detta.

En generell insats för småföretag inom paketreselagen och resegarantin hade också räddat många. I dagsläget har företagen fått ta hela smällen vad gäller avbokningar. Detta är faktiskt helt orimligt för en näring som i stort fått näringsförbud i och med reserestriktionerna.

Det är nödvändigt att de reserestriktioner som kommer, ställer krav på aktören i form av småskalig och anpassad verksamhet, istället för reseavstånd. Även en restriktion för antal gäster per kvadratmeter inomhus och utomhus hade varit en bra grund för alla aktörer som också hade varit logisk för samhället att förstå. Det är inte riktigt rimligt att 300 personer i en Ica kvantumbutik ska vara ok medan 300 personer på en noggrant planerad friluftsfestival är olagligt.

Beskedet om justeringen av restriktioner kom oerhört sent. Vi är tyvärr väldigt nära säsong nu och det kan bli omöjligt för branschen att rädda intäkterna.

10. Hur skulle du vilja se den svenska sommarsemestern?

Vi hoppas att logiska restriktioner och ett semestersuget Sverige gör att naturturismen i hela Sverige kan få många besökare i sina småskaliga och säkra verksamheter – med en samlad och klok svensk insats i år kan vi på många sätt gå stärkta ur det här tillsammans!

Här hittar du kontaktuppgifter till Camilla och resterande styrelse >

Delar av denna intervju är tidigare publicerad i tidningen Besöksliv ”Krispaketen har missat mikroföretagarna”

 

 

 

 

 

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev