Camilla Jönsson, ny ordförande för Naturturismföretagen

2020-05-27

Branschföreningen Naturturismföretagen har vid sitt årsmöte utsett Camilla Jönsson till ny ordförande. Camilla tar över efter Annika Fredriksson som framgångsrikt lett föreningens arbete de senaste fyra åren.

”Det har varit ett roligt men även ett utmanande arbete i styrelsen de senaste åren. När jag nu tittar i backspegeln så har vi åstadkommit en vitaliserande utvecklingsprocess baserat på strategiska beslut och verkställda insatser. Det finns idag en större och stabilare plattform för de kommande årens viktiga arbete i föreningen”, säger avgående ordföranden Annika Fredriksson.

Camilla har en mycket bred erfarenhet från svensk besöksnäring med fötterna i både företagssfären och den offentliga destinationsutvecklingssfären. Hon driver två egna företag, Nyrups Naturhotell och Robusta Äventyr, är certifierad styrelseledamot och har erfarenhet från styrelsearbete i destinationsbolag, branschorganisation och företagarföreningar.

”Det känns oerhört intressant att få möjligheten att dra nytta av de senaste årens fina arbete. Viktiga byggstenar är förutom den nya svenska strategin för naturturism, de fina verktygen i form av det uppdaterade kvalitetsmärkningen av hållbara natur- och kulturupplevelser Nature’s Best, certifiering av naturguider och riktlinjer för turism på annans mark som nu är färdiga för användning” säger Camilla.

”Jag ser hållbar naturturism som den viktigaste vägen för fortsatt utveckling av svensk besöksnäring under 2020-talet”.

Inför arbetet som ordförande är, på kort sikt, den pågående pandemin en extremt utmanande situation. De aktörer som har övervägande internationella gäster har en mycket tuff omställning framför sig, där produkter måste anpassas till svenska marknaden och hela försäljningssystemen stöpas om. Många av dessa företag har tappat 80-90% av sin omsättning och även de företag som i grunden har svenska gäster har stora omsättningstapp eftersom de arbetar mycket med grupper, ett segment som i stort försvunnit under våren.

”Tyvärr har inte de stödpaket som plockats fram under våren fungerat överhuvudtaget för våra medlemmar”, säger Camilla.

”Turism är en tjänsteproduktion och vi har ingen lagerhållning. De intäkter som skulle tas in under huvudsäsongen ska räcka ända till nästa huvudsäsong. Det är också av yttersta vikt att naturturismföretagen får förutsättningar både för överlevnad, men också för att kunna bidra till folkhälsan på bästa sätt i denna akuta tid”.

Under 2020 kommer mycket fokus naturligt ligga på den akuta situationen. Viktiga insatser för föreningen i närtid är att rulla ut den nya uppdaterade versionen av Nature’s Best, arbeta långsiktigt för att märka fler företag och fortsätta arbetet med att få föreningen att växa och ytterligare utveckla rollen som branschorganisation.

Fakta styrelse Naturturismföretagen: Camilla Jönsson, ordförande, IngMarie Junler, vice ordförande, Johan Delfalk, kassör, Henrik Wester, sekreterare samt ledamöterna Lennart Pittja, Jessica Sannö, Ulrika Nordgren, Hansi Gelter och Per Jobs.

Kontaktuppgifter: Camilla Jönsson, ordförande Naturturismföretagen, mobil: 076-139 87 64, camilla.jonsson@naturturism.kund.formsmedjan.se

Kontaktuppgifter till nya styrelsen >FacebookTwitterEmailLinkedIn

Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev