Nu byter vi namn och kostym – Ekoturismföreningen blir Naturturismföretagen

2018-07-02


Svenska Ekoturismföreningen bildades för drygt 20 år sedan. Under de senaste 15 åren har föreningen gradvis utvecklats till att bli en allt bredare företrädare för all naturbaserad turism i Sverige. Tidigare i vår beslutade föreningens två årsmöten att enhälligt byta namn till Naturturismföretagen.

Redan vid starten 1996 var mindre naturturismföretagare, som erbjuder boende, upplevelser, guidade aktiviteter och måltider runt om i svensk natur, Ekoturismföreningens ryggrad och huvudsakliga målgrupp. När Ekoturismföreningen nu byter namn till Naturturismföretagen blir föreningen även en av Europas största och mest uttalade företrädare för en växande natur- och ekoturism.

Det är också drygt 400 organisations- och företagsmedlemmar och ett enträget arbete för bättre branschvillkor, som har gett flera konkreta resultat genom åren. Den sänkta momsen på naturguidningar vid årsskiftet är den senaste stora framgången.

– Med namnbytet vill vi kommunicera två saker, säger Naturturismföretagens ordförande Annika Fredriksson:

– För det första vill vi markera att vi är en nationell branschföreträdare, som ger den naturbaserade besöksnäringen en samlad röst. Därför ingår ordet ”företagen” i det nya namnet.

– För det andra vill vi betona att vi brett organiserar svensk naturturism. Målet är att företräda flera tusen mindre företag runt om på svensk landsbygd. Det är först då som vi på allvar kan förbättra branschens villkor och bidra till tillväxt utanför våra storstäder och högre exportintäkter till Sverige.

– Samtidigt vill vi fortsätta att driva på om branschens hållbarhet och verka för att fler företag arbetar efter ekoturismens sex grundprinciper – den högst utvecklade formen av hållbarhet. Det kan vi bara göra om vi har ett stort förtroende och en nära dialog med branschens alla företag.


Läs mer:

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev