Staffan Svanbergs minnespris 2018 tilldelas samverkan kring skånsk tumlarsafari

2018-05-21

I samband med Biologiska mångfaldens dag den 22 maj delar Naturvårdsverket och Natuturismföretagen (fd Svenska Ekoturismföreningen) ut mångfaldspriset till Staffan Svanbergs minne. Årets pristagare blir Kullabergsguiderna tillsammans med förvaltningen av Kullabergs naturreservat för deras framgångsrika och mångåriga samverkan kring tumlarsafari. Priset delas ut av Skånes landshövding, Annelie Hulthén.

Internationellt lockar valskådning årligen miljoner besökare och omsätter flera miljarder kronor. Valarna, en biologisk resurs som tidigare jagades till utrotningens rand, är idag tack vare ansvarsfull ekoturism mer värda levande än döda. Även här i Sverige kan vi stoltsera med valsafari, även om våra tumlare är en av de minsta tandvalarna i världen.

Sedan premiärturen i juli 2011 har Kullabergsguiderna med hjälp av små gummibåtar visat upp Kullabergs tumlare för tusentals besökare varje år. Östersjöns tumlare är akut hotade, men på västkusten är populationerna mer livskraftiga om än fortfarande sårbara. Särskilt goda förutsättningar för att se tumlare finns runt Kullaberg där Kattegatt möter Öresund. Att utveckla traktens populära tumlarsafaris har byggt på en nära dialog och samverkan mellan ekoturismföretaget Kullabersguiderna och länsstyrelsens förvaltning av naturreservatet som även inkluderar delar av havet runt om berget.

När mångfaldspriset till Staffan Svanbergs minne delas ut för andra gången premieras därför:
• Ägare och guider på Kullabersguiderna.
• Daniel Åberg, länsstyrelsen i Skåne och chef för Kullabergs naturreservat.

Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket, kommenterar valet av årets vinnare av mångfaldspriset på följande vis:
– Vill vi på allvar skydda och tillgängliggöra svensk artrikedom måste vi utveckla formerna för samverkan med flera parter. Guide- och upplevelseföretag som visar upp och berättar om vår marina mångfald är mycket värdefulla.

– Naturvårdens uppgift är att diskutera utformningen och skapa ramar för företagen. Här är Daniel Åberg med personal pionjärer och föredömen, som övrig naturvård runt om i Sverige kan lära sig av.

Naturturismföretagens generalsekreterare Per Jiborn räknar upp fler skäl till valet:
– Att visa upp ett marint däggdjur, som nästan ingen har sett, för tusentals besökare årligen, är oerhört värdefullt. De sprider kunskap och förståelse för mångfalden under ytan och skapar bokstavligen ringar på vattnet. Tumlarsafarin har även bidragit till en lokal stolthet och bättre kunskap om att detta är en resurs som måste värnas för att hållbart kunna visas upp.

– Om tumlarsafarin dessutom bidrar till övernattningar och måltider i bygden, skapas ekonomiska mervärden runt havets mångfald. Något som är värdefullt för naturvården att kunna lägga i sin vågskål, när framtida beslut fattas om hur en resurs bäst ska nyttjas.

FAKTA STAFFAN SVANBERGS MINNESPRIS:

Staffan Svanberg. Foto: Bosmina

Staffan Svanberg var turismföretagare och tillsynsman i nationalparken Haparanda skärgård i över 20 år. Mångfaldspriset till hans minne instiftades med anledning av FN:s internationella år för hållbar turism för utveckling under 2017. Första årets pristagare blev STF Helags Fjällstation tillsammans med länsstyrelsen i Jämtland för deras samverkan kring områdets fjällrävssafari. Priset delas ut i anslutning till Biologiska mångfaldens dag den 22 maj och pristagarna utses av en jury bestående av företrädare för Ekoturismföreningen, Naturvårdsverket och familjen Svanberg.

Familjen Svanbergs företag Bosmina är ett kvalitetsmärkt Nature’s Best företag, ser mer om deras hållbara upplevelser här.

Tidigare pristagare:
2016 – Erik Gardfall och Emma Frisell från STF tillsammans med Lars Liljemark från länsstyrelsen i Jämtland för samverkan kring fjällrävssafari i Helagsområdet.

Kullabergsguiderna är ett kvalitetsmärkt Nature’s Best företag, ser mer av deras hållbara upplevelser här.

 

LÄS MER:

 

Arbetet med Staffans Svanbergs minnespris finansieras delvis med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

 

 

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev