Tillväxtverket utlyser mikrostöd för utvecklingsinsatser

2018-06-19

Nu kan mindre natur- och ekoturismföretagare söka stöd för att vässa sin internationella konkurrenskraft. Under det närmaste året ska totalt tio miljoner kronor fördelas på ett par hundra företag runt om i landet. Pengarna kan användas för utvecklingsinsatser som rör internationell marknadsföring, digitalisering och mässkostnader inför Adventure Travel World Summit.

Nyligen presenterade Tillväxtverket sin utlysning mikrostöd till små företag inom naturturism. Satsningen riktar sig till företag som vill utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden och har en årlig omsättning på minst 500 000 och högst tre miljoner kronor. Stödet ska användas för utvecklingsinsatser som inte ingår i företagets vanliga verksamhet. Syftet är att stärka företagens digitala marknadskommunikation på utländska marknader och höja deras kompetens inför ATTA – Adventure Travel World Associations internationella världskongress Adventure Travel World Summit (ATWS) i Sverige i september 2019.

Ansökningshandlingar och mer information om Mikrostödet för småföretag finns på Tillväxtverkets webbplats >

Här berättar Christina Rådelius, Tillväxtverkt om Adventure Travel World Summit 2019.

Fakta ATTA – Adventure Travel Trade Association : Organisationen bildades 1990 och har idag mer än 1000 medlemmar i 100 länder över hela världen som samlas kring intresset för en hållbar utveckling av naturturismen lokalt och globalt. Naturturismföretagen är tillsammans med ett antal svenska regionala turismorganisationer samt natur- och ekoturismföretag medlemmar i ATTA.

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev