Näringens nya strategi för naturturism lanseras i Almedalen

2018-06-27

Under Almedalsveckan presenterar Naturturismföretagen, Svensk Turism AB och Visita besöksnäringens nya nationella strategi för naturturism – en delstrategi inom ramen för den nationella turismstrategin. Strategin kommer direkt från tryckpressen och kommer symboliskt lämnas över till Stina Billinger, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Därefter följer seminariet – Naturturismen skapar jobb och hållbar utveckling i hela landet

Strategin beskriver naturturismens nuläge och tre utvecklingsområden: naturen, näringen och samhället och handlar om vad besöksnäringen, politiker, beslutsfattare och offentliga aktörer gemensamt behöver göra för att utveckla svensk naturturism.

Välkommen till seminariet Naturturismen skapar jobb och hållbar utveckling i hela landet:

Onsdagen den 4 juli 2018
13:20 – 13:50
Värdshuset Lindgården, Strandgatan 26 

Lyssna när branschföreträdare, destinationsutvecklare och politiker diskuterar strategin och naturturismens fortsatta tillväxt på svensk landsbygd.

Medverkande:

  • Susanne Andersson Pripp, ordförande, Svensk Turism AB
  • Per Jiborn, generalsekreterare, Naturturismföretagen
  • Maud Olofsson, ordförande, Visita
  • Lotta Magnusson, Visit Dalarna
  • Leif Öster, naturturismföretagare, skogsägare och styrelseledamot, Naturturismföretagen
  • Maria Ros Jernberg, Svenska Turistföreningen
  • Annika Fredriksson, Naturturismföretagen
  • representant, SveaskogKontaktperson: Maria Ek, Visita – Svensk Besöksnäring, 0702-675345

 

Arbetet med en nationell naturturismstrategi finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i samverkan med Tillväxtverket.

 

 

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev