Intresset för svensk naturturism är på topp!

2020-06-30

I dessa motiga tider kan vi konstatera att intresset för svensk hållbar naturturism är på topp. Visit Sweden presenterar en internationell studie som visar att Sverige klättrat från en fjärdeplats upp till 2:a plats, bara slaget av Norge, när de potentiella besökarna spontant tänker på länder som erbjuder hållbara naturupplevelser.

Extra positivt är att hållbarhet också av besökarna lyfts som prioriterade områden. Med re-lanseringen av hållbarhetsmärkningen Nature’s Best® som stiftats av Naturturismföretagen tillsammans med Visit Sweden – nu uppdaterad och matchad mot de globala målen – är vi väl rustade för framtiden.

”Det är ett långsiktigt lagarbete i nationella framtidssatsningen på naturturism som nu börjar ge resultat” säger Annika Fredriksson, tidigare ordförande i Naturturismföretagen.

”Vi har sedan 2016, inom ramen för Visit Swedens Naturturismprogram, tillsammans med representanter från regionala turismorganisationer och näringen verkat i insatsens externa intressentgrupp. Här har bland annat förstudien Hållbar naturturism och ekoturism på landsbygden samt strategier för positionering, kommunikation samt kommunikativa riktlinjer tagits fram.”

Även den Nationella strategin för Naturturism som arbetats fram tillsammans med Visita och Svensk Turism AB och där Visit Sweden varit en samverkanspart, är en tydlig framgångsfaktor som leder oss rätt.

Satsningen att lyfta Sverige som naturturismland genom att genomföra Adventure Travel World Summit i Göteborg 2019 är ännu en framgångsfaktor – och när Naturturismföretagen presenterade Nature’s Best® där var intresset så tydligt att man kunde ta på stämningen i rummet.

 

Den svenska landsbygdens naturnära livsstil och innovativa naturturismföretagare positionerar Sverige

Det har bedrivits ett målmedvetet arbete i syfte att stärka Sveriges position inom hållbar naturturism med syfte att de potentiella resenärerna ska inspireras och engageras av Sverige som en hållbar naturdestination.

Undersökningar har slagit fast att utländska besökare fascineras av svenskarnas närhet till naturen, och att man som turist i Sverige kan man ägna sig åt naturupplevelser på samma sätt som svenskarna själva gör. Landsbygdens tusentals småföretagare inom natur- och kulturturism som genom sitt utbud både uppfyller och överträffar resenärernas drömmar och förväntningar och därigenom bidrar till Sveriges ökade attraktivitet.

Fortsatt samverkan med fokus på hållbarhetsarbete

”Svensk naturturism har en unik position som vi alla måste fortsätta att utveckla och ta vara på – genom ett fortsatt samverkansarbete och ännu bättre hållbarhetsarbete kan vi framöver på riktigt dra nytta av det stora intresset för svensk natur”, menar Camilla Jönsson, ordförande Naturturismföretagen.

”Vi ser också fram mot att agera huvudman för det årliga nationella arrangemanget för natur- och kulturuturismentreprenörer – Forum för Naturturism, 9-10 november. Om Corona-pandemin tillåter, kommer träffen anordnas på Djurönäset, Värmdö, annars blir det en digital lösning. TIllsammans med lokala värdarna Visit Stockholm, Stockholm Archipelago, Region Stockholm och TIllväxtverket hälsar vi alla välkomna till en historisk träff med fokus på återuppbyggnaden av Sveriges naturturism”

 

Läs hela pressmeddelandet ”Svensk naturturism i topp hos utländska resenärer” från Visit Sweden här >

Här hittar du mer om den svenska natur- och ekoturismen  >

 

 

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev