Generalsekreteraren sammanfattar presentationen av Nature’s Best på ATWS2019

2019-10-05

Röken har börjat lägga sig efter att Adventure Travel World Summit för första gången arrangerades i Sverige – ATWS2019. Mer än 700 delegater från mer än 60 länder träffades i Göteborg för att diskutera det vi kallar naturturism. Hållbarhet stod högt på agendan och kongressens tema var omtanke, ett angeläget och väl valt värdeord, som en del av de utländska besökarna hade uppenbara bekymmer att uttala.

Naturturismföretagens generalsekreterare Joakim Hermanson var en av talarna på en fullsatt programpunkt där just hållbarhet var i fokus. Det här är delar av hans presentation.

”Nature’s Best var ett initiativ av pionjärer. Märkningen lanserades 2002, under FN:s internationella ekoturismår, som det första nationella märkningssystemet för ekoturism på det norra halvklotet. Och i ett svenskt turistiskt landskap där goda initiativ, födda med hjälp av projektpengar, väldigt ofta har somnat in och försvunnit, så har Nature’s Best lyckats överleva. I 17 år. Och märkningen har överlevt för att den behövs. För att den en gång lilla, men nu växande skaran av svenska natur- och ekoturismföretag, vill att märkningen ska finnas. För att den behövs. Den behövs av de företag som drivs av människor som inser nödvändigheten av en hållbar turismutveckling. Människor hängivna tanken på att kämpa för en förändring i sättet vi ser på naturen som en resurs.

Så efter 17 år är fortfarande Nature’s Best vid liv på grund av Sveriges ekoturismföretag. Det är de som är hjältarna, det är de som visat vägen och det är de som ska ha ära och ryggdunkningar. De företagen har investerat sitt förtroende, sin tid och sina pengar, i märkningen. Vi är enormt tacksamma för det förtroendet och ser det faktumet som en oslagbar styrka och ett tydligt ställningstagande från vår bransch, och vi konstaterar att det förmodligen är ett unikt fenomen i svensk turistisk utveckling.

På ett praktiskt plan är Nature’s Best Sweden den vardagliga tillämpningen av idén om hållbar turistisk utveckling i svensk natur. Märkningen gör den intellektuella förståelsen till ett praktiskt verktyg som alla naturturismföretag kan använda sig av. Den förenar affärsutveckling med bevarande av biologisk mångfald, den utvecklar högkvalitativa lärande upplevelser i svensk natur och är samtidigt en stämpel för resenärer och partners att sätta tillit till.

Vi tror verkligen att den starkt ökade uppmärksamhet som natur- och ekoturism nu får, både genom det fantastiska arrangemang vi är på just nu (ATWS), men också generellt, innebär att tiden har kommit att ta våra ansträngningar i Sverige ett steg framåt. Eller kanske ett hopp. Nu är det dags för handling. För som bransch, som samhälle och som land, likväl som internationellt, måste vi verkligen vara ärliga mot idén om en hållbar turismutveckling. Vi måste ta det nödvändiga språnget från att prata till att göra. Och vår absoluta övertygelse är att Nature’s Best är ett sätt att göra det.

Med begränsad tid och utan att gräva för djupt vill jag berätta, mycket kort, hur märkningen fungerar. Nature’s Best bygger på sex grundläggande principer, som alla har ett antal kriterier knutna till sig. Och som alla är kopplade till en resmålsanalys, en slags lättbegriplig illustrativ beskrivning av verksamheten, som varje företag gör för att bli godkänt.

1. Respektera destinationens begränsningar – minimera de negativa effekterna på lokal natur och kultur. Ekoturism handlar om att bevara det som besökaren kommit för att uppleva. Den ekologiska och kulturella kapaciteten i varje område måste respekteras. Det innebär att researrangörer måste ha en gedigen kunskap om destinationen, en stark lokal närvaro och arbeta nära med andra intressenter i området.

2. Stöd den lokala ekonomin. Ekoturism är samhällsutveckling. Rena bevarandeinitiativ kan ofta misslyckas om lokala intressen invänder mot dem. Ekonomiska fördelar med turism är en positiv kraft. Varje operatör måste se till att varje besökare bidrar ekonomiskt till destinationens välbefinnande och utveckling genom att hyra rum, anställa lokala guider och handla mat, varor och tjänster lokalt. Ju mer desto bättre.

3. Gör alla företagens aktiviteter miljömässigt hållbara. Ekoturismföretag måste vara bra exempel på en sund miljöpraxis. Godkända operatörer har policyer för att minimera miljöpåverkan genom att prioritera t.ex. kollektivtrafik, hållbara boendealternativ, ekologisk mat och avfallshantering.

4. Bidra aktivt till natur och kulturskydd. Ekoturism tar ansvar för skyddet av biologisk mångfald och speciella kulturella värden. Det innebär att man aktivt stöder natur- och kulturskydd på olika sätt. Nature’s Best-operatörer samarbetar med andra på destinationen för att hitta ömsesidigt positiva sätt att driva verksamhet.

5. Främja kunskap och respekt och upptäcktsglädje. Ekoturism handlar om att resa med nyfikenhet och ett respektfullt tankesätt. Att förmedla och utbyta kunskap och goda idéer. Godkända företag är kompetenta värdar som ger besökarna en nyanserad, inspirerande och lärorik introduktion till området. Goda råd och vägledning är ofta nycklarna till en minnesvärd resa.

6. Kvalitet och säkerhet hela vägen. Ekoturism är kvalitetsturism. Upplevelser från godkända företag måste uppfylla, och till och med överträffa, gästens höga förväntningar. Säkerhetsfrågor tas på allvar och företaget skapar nöjda gäster. En godkänd Nature’s Best-arrangör är en pålitlig leverantör och partner.

Med dessa sex principer, och de kriterier de innehåller, leder processen med Nature’s Best företag som arbetar med turism i svensk natur mot de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.

Alla nyckelord och kärnvärden som denna summit (ATWS) handlar om – kvalitet, hänsyn, miljö, empati, hållbarhet, mänsklighet och respekt – är inbäddade i Nature’s Best. Nature’s Best är ett destillat av det svenska, ganska svåruttalade, ordet Omtanke.

De senaste två åren har vår organisation (Naturturismföretagen) arbetat hårt för att granska, renovera och, ganska snart, lansera en uppdaterad version av Nature’s Best Sweden. Även om vi har varit en föregångare har vi nu internationaliserat alla kriterier för att se till att de harmonierar med GSTC, vi har moderniserat och digitaliserat arbetsflödet och processen för de ansökande företagen och vi har paketerat erbjudandet på ett tydligare och mer kommunikativt sätt.

Så med denna uppdatering, i kombination med den mycket bredare insikten i samhället i allmänhet, om nödvändigheten av att ta steget från att tänka till att göra, ser vi att vi har en fantastisk möjlighet att se till att Sverige kan fortsätta att vara internationellt ledande inom hållbar utveckling av turism i naturen, genom att inse att det bästa för naturen är det bästa för oss. Därför är det nu verkligen dags för Nature’s Best.”Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev