Broar byggs mellan utbildning och praktisk naturturism

2023-03-20

Är du nyfiken på lärarfortbildningen i naturturism? Här berättar Lotta Backlund, kursledare, och Emma Wahlberg, en av deltagarna, om den pågående utbildningen.

–  Det känns klockrent för oss att vara med eftersom vi startade inriktningen naturguide förra året. Vi har skalat upp och satsat på två nya spår; ett som renodlad naturguide samt en jakt- och fiskeguideutbildning. Vi vill erbjuda så bra utbildningar som möjligt till våra elever, säger Emma Wahlberg, lärare på Burträsk naturbruksgymnasium.

I skrivande stund så är det snart dags för den tredje träffen av totalt sju.

– Det är givande. Kursledare Lotta Backlund bär på mycket kunskaper som jag suger åt mig av. Lotta bjuder också in olika gästföreläsare som jag tycker bidrar med sådant som är värdefullt för oss som undervisar, säger Emma.

Lotta Backlund
Lotta Backlund.

Lotta Backlund är en erfaren naturturismföretagare. Hennes företag Green Owl Travel firade nyligen tio år. I botten är Lotta samhälls- och kulturanalytiker samt reseproducent. Hon har också flera års erfarenhet som föreläsare om hållbart resande, bland annat för elever på gymnasieskolor.

Lärarfortbildning naturturism bottnar i behov från utbildningsarrangörer och naturturismbranschen. Kärnan är att bygga broar mellan praktisk naturturism och lärarna som undervisar de elever som är på väg ut i yrkeslivet.

Det är skillnad mellan friluftsliv och naturturism

– För 30-40 år sedan var det friluftsliv och allemansrätt vi pratade om och det var svårt att ta betalt som naturturismföretagare. Det finns fortfarande generellt liten kunskap om hur det är att jobba branschen och att det är skillnad mellan friluftsliv och naturturism, säger Lotta.

Naturturism är en ung bransch som har utvecklats enormt på kort tid, berättar hon.

– Att vara naturturismföretagare handlar inte bara om att sitta runt en lägereld och ha kul, som många fortfarande tror. Det innebär ett ansvar för människor och för att lära ut hur man vistas i naturen på ett hållbart sätt. Som företagare måste vi också hela tiden utveckla hållbarhetsarbetet i alla led inom vårt arbete, säger Lotta.

Fortbildningen löper fram till september med en digital träff i månaden. Mellan träffarna har deltagarna i uppgift att aktivt reflektera utifrån innehållet i de sju blocken och de får ta del av en hel del läsmaterial på egen hand.

Praktisk naturturism omsätts till elevundervisning

– I utbildningen är vi tydliga med att deltagarna själva ska gå in med en insats. Det är inte bara att sitta och lyssna utan det innebär också självstudier mellan träffarna. Var och en väljer hur djupt de vill gå. Jag och gästföreläsarna berättar om våra erfarenheter och sedan tar lärarna med sig det och omsätter i undervisningen, säger Lotta.

Deltagarna har även i uppgift mellan träffarna att föra dialog med ett referensföretag, ett naturturismföretag, utifrån en given frågeställning. Företaget är ett bollplank för deltagarna och ska ge ett mervärde till företagsperspektivet. Tanken är också att kontakten ska bestå efter utbildningen.

Emma Wahlberg
Emma Wahlberg

– Min förhoppning med just referensföretagen är att kontakterna ska leda till något slags samarbete framöver med eleverna, till exempel studiebesök eller arbetsplatsförlagt lärande. Kontakterna är väldigt viktiga för vi som lärare behöver en så realistisk bild som möjligt av verkligheten som våra elever ska ut i, säger Emma Wahlberg.

– Flera deltagare har redan sagt att de kommer ha kontakt med sina referensföretag framöver att kunna bidra till kopplingen mellan skola och näringen, det är jättefint. De är ju de eleverna som ska hänga med oss på våra företag sedan, säger Lotta.

Hon hoppas också att lärarna som går utbildningen känner att de tillför henne, gästföreläsarna, referensföretagen och näringen något.
– Det här är något vi skapar tillsammans. Jag lär mig också mycket, säger Lotta Backlund.

Den pågående kursen är ett pilotprojekt, efter varje träff görs en utvärdering och kursen utvecklas utifrån det. Intresset för utbildningen är stor och den första skarpa kursstarten beräknas starta 20 september 2023.

 

Naturturismföretagen, Nationellt nav för hållbar turism
med finansiering från
Logotyper Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfondenFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev