Annie Lööf träffade företrädare för branschen vid Kukkolaforsen

2019-05-03

Den 25 april besökte Centerpartiets partiledare Annie Lööf Haparanda och Luleå. I Haparanda besöktes Kukkulaforsen vid Torneälven där hon träffade naturturismföretagare och företrädare för branschen för att samtala om besöksnäringens potential och utmaningar. Samtalen kom att handla en del om momsen.

Vid Kukkolaforsen brukar man skämtsamt säga att man kan se in i framtiden, eller åtminstone en timme in i framtiden. Där på forsens strand ser man den finska delen av byn ca 150 meter bort på motsatt sida av Torneälv. Men tidsskillnaden är inte den enda skillnaden mellan länderna, Finland har nämligen länge haft en lägre moms på aktiviteter och guidningar i naturen.

”Vi var tvungna att lägga ner våra guidningar i forsen på svenska sidan då våra finska kollegor hade en klar konkurrensfördel”

Vi var tvungna att lägga ner våra guidningar i forsen på svenska sidan då våra finska kollegor hade en klar konkurrensfördel, säger Svante Spolander som tillsammans med hustrun Margit drev Kukkolaforsen Turist & Konferens innan det var dags för nästa generation att ta över.

Deltagarna vid mötet var överens om att 6% moms är rätt väg att gå för att stimulera branschen och att ge företagen en ärlig chans att kunna konkurrera om internationella gäster. Dock krävs det tydligare riktlinjer från skatteverket när momsen kan användas.

Pär Innala från naturturismföretagen var på plats för att informera om föreningens arbete.

Vi tycker att det är bra att en partiledare väljer att träffa företagare och branschföreträdare på plats för att lära sig mer om vilka utmaningar och möjligheter branschen står inför, det behövs en större kunskap om näringen i politiken, menar Pär Innala från Naturturismföretagen som informerade om näringens egen strategi, kvalitetsmärkning av hållbar naturturism och om projekten Turism på annans mark, Innovativ digital affärsutveckling och sex pilotinsatser kopplade till näringens strategi.

”Vi tycker att det är bra att en partiledare väljer att träffa företagare och branschföreträdare på plats för att lära sig mer om vilka utmaningar och möjligheter branschen står inför, det behövs en större kunskap om näringen i politiken”

Även frågan om den stora administrativa bördan och de komplicerade regelverk en företagare i besöksnäringen står för idag lyftes under träffen.

Det ställs väldigt höga krav på administrativa insatser för att driva företag. Krav som tar tid från försäljning, produktutveckling och personalutveckling, säger Örjan Pekka från Filipsborgs Herrgård och fortsätter med att räkna upp en lång lista över regelverk och förordningar han måste förhålla sig till i sitt företagande.

Annie Lööf lyssnade intresserat till företagen och företrädarna. Själv anser hon att besöksnäringen är en basnäring som stärker Sverige. En näring som finns i hela landet men framför allt på landsbygden.

Det är ju besöksnäringen tillsammans med de gröna näringarna som skogsbrukarna och lantbrukarna som utvecklar landsbygden och bygger Sverige starkt, och då behöver vi ge dem bättre villkor. Det handlar om lägre skatter, det handlar om minskat regeltvång, eller en bättre infrastruktur från vägar och järnvägar till bredband, säger Annie Lööf till Haparandabladets reporter.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev