Önskas: Dialog om skogens mångfald

2021-01-21

Storskogen med sina väsen och unika mångfald utgör basen i Lotta Backlunds naturturismföretag Green Owl Travel.
– Det behövs plattformar både nationellt, regionalt och lokalt så att alla som är beroende av skogen för sin försörjning kan föra en respektfull dialog, säger hon.

När Lotta Backlund startade sitt företag Green Owl Travel fokuserande hon till en början på att ta svenskar utomlands, för att upptäcka natur och djurliv.
– Då fanns det inte så många alternativ mellan backpacking och charter. Jag ville jobba med ekoturism och valde ut några destinationer som är duktiga på det. Efter några år fick jag allt oftare frågan om jag kunde arrangera något liknande i Sverige. Då insåg jag att resandet även i Sverige var starkt knutet till några få klassiska destinationer. Det fanns ett behov av bredare och mer ansvarsfullt resande här också, enligt ekoturismens tankar om ett hållbart resande.

Med Rättvik och Dalarna som bas arrangerar Green Owl Travel idag guidade dags- och flerdagarsturer med olika teman. Skogen har en central roll och Lotta tar med sig sina gäster ut i skogen – året om. En hel del utländska gäster hittar hit liksom allt fler svenskar. Dalarna är ett tacksamt varumärke som många har kännedom om, ändå är turismen starkt knuten till några få destinationer och besöksmål. Synd, tycker Lotta när det finns så mycket fantastiskt att upptäcka, särskilt i naturen.
– Oavsett årstid är skogen väldigt fascinerande. Många svenskar har vuxit upp med promenader och korta utflykter med korvgrillning men har nog ändå inte reflekterat över skogens unika värden. Utan kunskap är det svårt att se och förstå den biologiska mångfalden och hur betydelsefull den är.

”Vi behöver en samlad bild över vilka aktörer som finns och hur de vill nyttja skogen, men också en dialog om vad skogen spelat för roll historiskt och socialt.”

I Lottas affärsidé ingår att sprida budskapet om de värdefulla små detaljerna i livet och i naturen. Som att samlas runt en lägereld, njuta av god mat utomhus, dricka vatten direkt från en porlande bäck, levandegöra platsens historia, känna lugnet i och vördnad för naturen och få andas ren, frisk luft.

– Jag förmedlar kunskap om allt det som skogen rymmer, berättar hon. För den som inte ser mer än det enskilda trädet, inte är medveten om skogens unika värden och inte heller känner till platsens unika historia är det väldigt svårt att argumentera för skogen som sådan. Det är också det som känns lite övermäktigt i diskussionen om skogens vara eller inte vara.

Lotta efterlyser en gemensam plattform för dialog, gärna med en partner som kommun eller länsstyrelse som sammankallande.

– I Dalarna finns otroligt många skogsägare som äger en liten plätt var. Det är en unik situation som gör det svårt att få en överblick. Vi behöver en samlad bild över vilka aktörer som finns och hur de vill nyttja skogen, men också en dialog om vad skogen spelat för roll historiskt och socialt. Det glöms ofta bort tyvärr. Vi naturturismföretagare kan bli lite för anonyma i debatten. VI behöver stå på oss och förklara vilken stor roll skogen spelar i vårt företagande. Finns det en respektfull dialog där alla intressenter får komma till tals så behöver ingen känna sig överkörd.

 

Läs mer

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev