75 miljoner till besöksnäringen

2021-01-08

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under 2021 göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och utveckling. Inom ramen för uppdraget initieras bland annat insatser som ska främja hållbara platser.

Pandemin har påverkat hela branschen och mot denna bakgrund finns det ett stort behov av kort- och långsiktig omställning inom besöksnäringen. Företagen behöver omgående få hjälp med insatser för överlevnad och återhämtning.

”Tillväxtverket kommer även genomföra en rad andra insatser såsom utvecklingscheckar inom ekoturism, utveckla turismstatistiken, ta fram och sprida kunskap inom olika områden samt underlätta företagens myndighetskontakter genom verksamt.sesäger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket

”Det är positivt att det finns en vilja att stötta svensk besöksnäring, och extra glädjande att ekoturism är ett utpekat fokusområde. Rätt utformat kan stödet bli en faktor för viss återhämtning och vidareutveckling av svensk naturturism” säger Joakim Hermanson Generalsekreterare på naturturismföretagen

Då behovet är akut och uppdraget är relativt kort initierar Tillväxtverket omgående två satsningar. En utlysning för att utveckla företagens affärs- och produktutveckling i destinationer (15 miljoner) samt en utlysning för hållbar platsutveckling (17 miljoner).

”För branschen ”naturturism” som helhet är de viktigt att lyfta fram att det totalt sett inte är ett stöd som kompenserar för den extremt svåra situation näringen hamnat i på grund av pandemin. I stort har inga av de stöd som anslagits centralt hittills kunnat nyttjas av naturturismaktörer” poängterar Joakim Hermanson

Tillväxtverkets nyhet HÄR >>
Läs mer om utlysningen för hållbar platsutveckling HÄR >>
Läs mer om utlysningen för att utveckla företagens affärs- och produktutveckling i destinationer HÄR >>

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev