Ny rapport: Rekommendationer för att stärka besöksnäringen på landsbygden

2020-11-04

Rapporten ’Rekommendationer för att stärka besöksnäringen på landsbygden’ har tagits fram inom Jordbruksverkets satsning för att ta fram kunskapsunderlag om besöksnäringen på landsbygden. Myndigheten slår fast att turism och besöksnäringen är en viktig del i landsbygdernas utveckling, i företagens intäkter och i att upprätthålla en kommersiell service i de mer glest befolkade delarna av Sverige.

Jordbruksverkets sammanfattning:
”Det strategiska arbetet inom en destination blir allt mer viktigt för att främja en hållbar besöksnäring på landsbygden. Det handlar om allt från att diskutera målgruppstrategier till att integrera besöksnäringen i samhällsplaneringen och involvera lokalsamhället. Besöksnäringen behöver hanteras som en strategisk fråga av betydelse för samhällsutvecklingen i hela kommunen och regionen.”

I rapporten finns rekommendationer för utveckling av besöksnäring på landsbygden på en övergripande nivå. Trots att rapporten har sitt ursprung i tiden innan coronapandemin tror Jordbruksverket att slutsatserna inte har tappat i aktualitet.

”Besöksanledning, infrastrukturplanering, marknadsstrategier, hållbarhetsstrategier och lokal förankring kommer spela en ännu större roll i framtiden än vad de redan gör.”

Ladda ned rapporten här >Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev