Inspirationsföreläsning om Nature’s Best i Harads – ’världens mest hållbara High-End destination’

2020-11-03

Ett stort antal natur- och kulturturismföretagare som verkar i och kring Harads är involverade i utvecklingsprojektet ’Harads – världens mest hållbara High-End destination’. Tillsammans har de tagit del av en inspirationsföreläsning om hållbar turism, ekoturism och uppgraderade hållbarhetsmärkningen Nature’s Best®. ”Ett verktyg som konkretiserar och gör verkstad av den svårgreppade termen hållbarhet”, menar projektledaren Britta Jonsson-Lindvall, Treehotels grundare och prisbelönt naturturismentreprenör.

”Redan när vi satt och skrev på projektansökan stod det klart att vi ville informera och inspirera besöksnäringsföretagen i bygden och dess samarbetspartners efter hela Luleälven att jobba med sin egen hållbarhet i praktiken. Vi skrev därför in märkning och certifiering som en aktivitet i projektet.”, berättar Britta Jonsson-Lindvall.

Harads, en by med cirka 500 invånare, vackert beläget vid Lule älv mellan centralorterna Boden och Jokkmokk är en mikrodestination i Sveriges arktiska destination Swedish Lapland. I byn finns ett av världens mest kända hotell – Treehotel som lockar gäster från hela världen.

Under ett antal år har det runt Treehotel vuxit upp ett lokalt ekosystem av underleverantörer och samarbetspartners efter älvdalen. För ett år sedan förverkligades ytterligare en byainnovation då Arctic Bath öppnade. En flytande världsattraktion ute på Luleälven, vars rykte redan nått ut i världen.

High-End resenären en byagemensam nämnare

Gemensam nämnare i detta ekosystem av aktivitetsföretag, transportörer och boenden är att man delar samma kundgrupp – High-End resenären. Den kan kortfattat beskrivas som en gäst med både höga och specifika krav på service, unika och småskaliga upplevelser som man är beredd att betala ett högre pris för.

”Jag blir så imponerad. Fantastiskt att hela destinationen går samman och levererar mot det 17:e och viktigaste målet i Agenda 2030 – samverkan och genomförande.”, säger Pär Innala, märkningsansvarig på Naturturismföretagen.

”Det känns nästan som en ynnest att vi från Naturturismföretagen kan bidra med att sätta ett konkret verktyg i händerna på detta imponerande gäng som har ambitionen att lämna efter sig en fungerande och livgivande bygd till nästkommande generationer. En bygd där man skyddat natur och kultur för att säkra förutsättningarna att bo, leva och verka.”

”Genom vårt projekt vill vi även inspirera andra byar och mikrodestinationer att arbeta med hållbarhet utifrån sina unika förutsättningar”, menar Britta.

”Har ni eller planerar ni för ett lokalt utvecklingsprojekt som riktar sig mot hållbarhet eller destinationsutveckling, så tipsar jag om att använda Nature’s Best som en kick-start för värdefulla diskussioner om värderingar samt konkreta gemensamma aktiviteter på er resa mot en mer hållbar destination.”

Ett strategiskt utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Bodens kommun

Bodens kommun är projektägare och kommunalrådet Claes Nordmark har tidigare uttalat sig och menar att satsningen på detta samverkansprojekt är strategisk och helt i linje med ambitionerna om lokal tillväxt och en stärkt landsbygd. Dessutom menar han att detta projekt stärker hela destinationen Swedish Lapland.

Kent Lindvall, som tillsammans med sin fru Britta byggt upp Treehotel verkar idag som vd i bolaget är övertygad om vikten att hållbarhetsmärka sin besöksnäringsverksamhet.

”Det är en del jobb med att märka sitt företag, men vi ser gärna att våra samarbetspartners gör som vi. Det är en stor konkurrensfördel om vi kan leverera såväl hållbarhetsmärkta boenden som aktiviteter inom destinationen Harads. Det är exakt vad våra gäster vill ha.”

Mikael Suorra, naturturismföretaget Hide & see som både tilldelats priset Årets turismföretag i Bodens kommun 2019 samt nominerats till Stora Turismpriset 2018 hoppas att bygden kan bli en föregångare och gott exempel och ser många mervärden.

”Om mitt företag kan få det hållbarhetsarbete som genomsyrar verksamhetens hela filosofi dokumenterat med ett kvalitetsmärke som är gångbart internationellt,  väger det tungt gentemot de internationella medvetna gäster som ställer både frågor och krav gällande hållbarhet.”

”Att vi är flera i destinationen som har samma policy och höga nivå rakt av stärker gästens helhetsupplevelse och hur vi själva vill att vår närmiljö ska se ut. Men det betyder såklart också mycket för framtida lokala hållbarhetslösningar om exempelvis nyttjande av mark och vatten.”

 

FAKTA HARADS – VÄRLDENS MEST HÅLLBARA HIGH-END DESTINATION
Projektet består av ett antal delar;
1. profilering av världens mest hållbara high-end destination
2. utveckla ett hållbart och klimatsmart Harads som tar tillvara vattenkraft och lokalproducerad fjärrvärme för att kompensera för gästernas resande
3. utveckla mat- och måltidsupplevelser samt kulturturism för målgruppen,
4. integration som motor för att utveckla besöksnäringen
5. designa en klimatsmart by där byborna också är engagerade och där Harads är viktig del av utvecklingen tillsammans med flera mindre entreprenörer.

Målen i projektet är att:
– utveckla ett sätt att jobba tillsammans med High-End anläggningar i Lule älvdal
– engagera de boende i Harads så att de ser sig själv som en given komponent vad gäller att utveckla destinationen
– hitta nya sätt att jobba med markfrågor utifrån olika särintressen
– utveckla sätt att samordna transporter av gäster utifrån ett klimatsmart perspektiv
– lyckats nå och engagera de asylsökande i projektet och destinationsutvecklingen, samt att de asylsökande har fått ökad kunskap om Harads som turistdestination

 

Vill du som natur- och kulturturismföretagare veta mer om hållbar turism, ekoturism och hållbarhetsmärkningen Nature’s Best?
Anmäl dig till Naturturismföretagens INSPIRATIONSFÖRELÄSNING om hållbar natur- och kulturturism samt Nature’s Best. Maila din ansökan till info@naturturism.kund.formsmedjan.se

Arbetar du med hållbarhet, natur- och kulturturismföretagares affärsutveckling eller destinationsutveckling på ett destinationsbolag, kommun. länsstyrelse eller annan organisation? Vill du Inspirera och motivera natur- och kulturturismföretagare att påbörja eller ta nästa steg på företagets hållbarhetsresa?
Arrangera INSPIRATIONSFÖRELÄSNING om hållbar natur- och kulturturism samt Nature’s Best tillsammans med Naturturismföretagen. Maila info@naturturism.kund.formsmedjan.se eller ring kansliet 0920-600 06.

Läs mer om Nature’s Best Baskurs och inspirationsföreläsning här >

Mer information om Nature’s Best 2.0 >

Mer information om projektet Harads- världens mest hållbara High-End destination: Britta Jonsson Lindvall, 070-572 77 52

Kontaktuppgifter Pär Innala, märkningsansvarig Naturturismföretagen par.innala@naturturism.kund.formsmedjan.se

Inspirationsföreläsningen är en del av projektet Hållbarhet och ekoturism i praktiken.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev