Regeringen föreslår att 100 miljoner satsas på hållbar besöksnäring

2020-09-17

Regeringen menar att förutsättningen för att kunna bo, verka och leva i alla delar av landet är att det finns företag och arbetstillfällen. I budgetpropositionen för 2021 föreslås därför satsningar på en hållbar besöksnäring i hela landet. 100 miljoner kronor öronmärks för besöksnäringens omställning och utveckling.

Pär Innala,  ansvarig för hållbarhetsmärkningen Nature’s Best för natur- och kulturturismföretagare hos Naturturismföretagen ser positivt på den föreslagna satsningen och menar att det läge för Sverige att ta tag i detta med turismens hållbarhet i praktiken. Att gå från fina ord och dokument till konkret handling i syfte att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

”Vi har en möjlighet att ta på den internationella ledartröjan när det handlar om den hållbara omställningen inom natur- och kulturturism.”

”Jag hoppas att denna satsning därmed också kommer fokusera på det konkreta – att få fler entreprenörer att bli kvalitetsmärkta ekoturismföretagare samtidigt som Sverige får ett ökat attraktivt och i allt högre grad efterfrågat utbud av hållbara upplevelser och produkter.” 

I satsningen ingår åtgärder som exempelvis:

  • kompetens- och affärsutveckling
  • ekoturism
  • stärkt förändringsförmåga och omställning
  • kunskapsstöd

En del av de avsatta medlen går till Visit Sweden för att bland annat ställa om till ett mer digitalt arbetssätt när det gäller att marknadsföra Sverige som besöksland.

”Efter alla nödvändiga krisåtgärder som sattes in under coronakrisen måste vi nu gå över från direkta stödinsatser för pandemidrabbade företag till utvecklingsinsatser för näringslivet”, kommenterar Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson hos Centerpartiet i ett pressmeddelande.

Vi får lov att återkomma när Tillväxtverket och Visit Sweden presenterar hur och när näringen kan ta del av dessa resurser.

Utöver ovan nämnda så föreslår även regeringen att 70 miljoner kronor tillförs de sedan tidigare utsedda landsbygdskommunerna för fortsatt atsning på näringslivsutveckling under 2021. Kommunerna avgör själva vad medlen ska användas till.

Läs hela pressmeddelandet från Näringsdepartementet och se hela listan på berörda landsbygdskommuner här >Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev