Kamera ikon Plats ikon

Den 10 november är du varmt välkomna till Forum för naturturism 2020

Ett årligt forum för natur- och ekoturismföretagare i hela Sverige, med fokus på kunskapsutveckling, information och erfarenhetsutbyte.

Mer än någonsin är det viktigt att vi samlas för att tillsammans skapa framtidstro och inspirera till en allt mer hållbar utveckling av branschen. I årets program ges därför ett stort utrymme till samtal och diskussioner.

Forum för naturturism flyttas den här gången till den digitala världen på grund av gällande mötesrestriktioner.

Med den mötesmetod som vi i år genomför forumet, gör vi det möjligt för alla att delta aktivt.
Open Space är metoden vi använder, där fokus är på interaktivitet och delaktighet. Det är en arbetsmetod för dialog, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete som fungerar lika bra digitalt som för fysiska möten. Tillsammans med er ser vi nu fram emot att skapa ett engagerande och givande möte som gör skillnad för framtidens naturturism.
I samband med din anmälan får du mer information om hur mötet kommer att gå till.

Den 10 november genomförde Naturturismföretagen med finansieringsstöd från Tillväxtverket årets Forum för naturturism. 125 personer deltog under dagen som representerade naturturismföretag, regioner, kommuner, destinationer och myndigheter från hela landet.

Här har vi samlat de onlineföreläsningar från förmiddagen på Forum för naturturism 2020

Prenumerera på vårt nyhetsbrev