Certifierad naturguide blir ny standard

2020-11-09

Naturturismen är en allt viktig del av turismen både nationellt och internationellt. För att möta det ökande kravet på kvalitetssäkrade upplevelser har därför en nationell standard för naturguider tagits fram. På Forum för naturturism den 10 november lanseras certifieringen av naturguider.

Sedan lång tid pågår ett professionaliseringsarbete bland naturturismföretagen där certifierad naturguide är ett naturligt steg i processen. Med en certifiering av naturguider ges en garanti för såväl ekonomisk hållbarhet som för gästens förväntade upplevelse.

År 2014 var omsättningen för naturturismen 3,6 miljarder en siffra som stadigt växer. Oavsett den pågående pandemins påverkan på branschen har naturturismföretagarna en vilja att utveckla sina produkter och företag för långsiktig hållbarhet. Att certifiera sina medarbetare är ett av många verktyg för att kvalitetssäkra företagen.

Naturturismbranschen och utbildare har en längre tid sett ett behov av att naturguider har en gemensam kompetensbas. Certifierad naturguide är ett bevis för att guiden har ett grundläggande yrkeskunnande. Varje plats och varje aktivitet har sina speciella förutsättningar som ställer sina specifika krav. Grunden för en säker och givande gästupplevelse är alltid hantverket att guida och vägleda.

En av de företagare som gläds över en certifiering för naturguider är Pontus GyllenbergDalslands Aktiviteter.

– Vi väljer medarbetare som är certifierade för att vi vet att de har en bra grund för oss att bygga vidare på. Certifieringen är ett yrkesbevis som visar att den som vill bli vår medarbetare har en grundläggande färdighet i guideyrket.

Under arbetet med att certifiera sig arbetar den blivande guiden igenom både teoretiska och praktiska delar. Guiden bedöms i värdskap, förståelse av vikten av markägarkontakter, att guiden har en aktuell HLR-fortbildning, har förmåga att skapa en plan som håller i verkligheten, hur en grupp hanteras under en tur. Kort sagt att guiden är kompetent och kan sitt hantverk.

Certifierad naturguide kvalitetssäkras och ägs av FUN, Föreningen för nationell utbildningsnorm för naturguider.

Ola Bergqvist, föreningens ordförande är idag glad och nöjd över att föreningen är huvudman både för utbildningsnormen som styr kursinnehållet och certifieringen som ger den enskilde ett yrkesbevis.

– En stor styrka för certifieringen är att det är en från utbildarna fristående aktör, Naturturismföretagen som genomför certifieringarna på vårt uppdrag. FUN:s roll är att vårda och utveckla konceptet bland annat genom att utbilda examinatorerna.

Charlotte Grönlund jobbar med vandring på Svenska Turist Föreningen, STF och ser ett stort värde i certifierad naturguide. STF har sina egna utbildningar som möter föreningens behov. De väljer nu att erbjuda en del av sina ledare att examineras till certifierad naturguide.

– STF är en stor aktör inom naturturismen och vi vill vara en del i arbetet med att höja anseendet av guideyrket. Våra guider är ideella krafter men vi har samma målgrupper som de kommersiella företagen och då är det viktigt att alla aktörer har samma standard för naturguider.

Certifierad naturguide – Bli ett proffs i branschen
FUN – Föreningen för nationell Utbildningsform för Naturguider
Lärande – Sveriges största utbildare av naturguider på gymnasienivå
Mer om certifierad naturguide Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev