Ett digitalt Forum för naturturism som drog många deltagare från hela landet!

2020-11-13

Den 10 november genomförde Naturturismföretagen med finansieringsstöd från Tillväxtverket årets Forum för naturturism. 125 personer deltog under dagen som representerade naturturismföretag, regioner, kommuner, destinationer och myndigheter från hela landet.

Förmiddagen inleddes med kloka ord från Naturturismföretagens Generalsekreterare Joakim Hermanson. Därefter presenterades Nature´s Best 2.0 som hållbar affärsutvecklingsprocess, samt den officiella lanseringen av Certifierad naturguide som ny nationell standard.

Under eftermiddagen var det deltagarna själva som satte agendan för diskussioner kring temat – framtidens naturturism. Engagemanget var stort och högst relevanta frågeställningar kom upp på agendan.
Ämnen som diskuterade i de olika grupperna var bland annat:
– Exportmognad – bokningsbarhet, tillgänglighet och språk
– Hur förbättrar vi dialogen mellan näring, kommun, markägare och myndigheter
– Framtidens utbildning för naturturism – hur rustar vi naturturismentreprenörer inför framtiden?
– Hållbar tillväxt och utveckling.
– Från internationell till nationell marknad, hur gör vi?
– Marknadsföringskanaler – hur lyckas man som småföretagare?
– Var får vi vara? – behöver vi nya metoder för att skapa delaktighet med markägare och få naturturism att bli en viktig fråga för markägare?

Johanna Wallin och Eiwor Backelund Jacobsson från Elevate work ledde deltagarna genom arbetsprocessen open space under dagen.

Jag är glad över, och tycket det var väldigt roligt att få introducera Open Space som arbetsmetod online. Slutorden från många deltagare var positiva kring arbetssättet och många var inspirerade till att fortsätta ha den här typen av möten – Säger Johanna Wallin.

Efterfrågan på hållbara naturturismupplevelsers ökar allt mer och hela branschen drar stora fördelar av att arbeta hållbart och kvalitetssäkra både företagen och tjänsterna/upplevelserna. Det handlar helt enkelt om att professionalisering av branschen.

Det är otroligt inspirerande att få möta så många engagerade människor och se att intresset är så stort för naturturismen. Extra roligt har det varit med den positiva responsen från deltagarna. Det finns helt klart ett behov av att mötas och Forum för naturturism har nu efter 5 år fått sin givna plats. Redan i mars 2021 kommer föreningens medlemmar bjudas in till en ny träff. Datum och agenda återkommer vi med inom kort. – Säger Margareta Grape, medlemsansvarig hos Naturturismföretagen.

Här hittar du onlineföreläsningarna från förmiddagen på Forum för naturturism 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev