Färsk trendrapport: Naturturism Trender 2020

2020-11-19

Visit Sweden har släppt en ny rapport om trendutvecklingar kopplat till det förnyade intresset för naturen och hur det lockar resenärer utomhus.  Rapporten om trendutvecklingen inom naturturism består av fem olika trendområden, alla underbyggda med trendanalyser och kompletterade med goda exempel och tips på hur natur- och kulturturismföretagare kan använda dessa trender i sin verksamhet.

”Naturturism – som ett sätt att koppla ifrån teknik och njuta av en långsammare livstakt – kommer att bli mer populärt. Ett förnyat intresse för naturen lockar resenärer utomhus. Resenärer kommer i allt större utsträckning söka mindre kända och mindre trånga, vackra platser i naturen som de kan upptäcka. Att välja relativt outforskade platser på landsbygden att semestra på, framför bebyggda områden, förstärks också av COVID-19. Pandemin har ytterligare ökat på sambandet mellan planetarisk hälsa och individuell hälsa – vilket leder till en ökad efterfrågan på hållbara resor.”

I rapporten kan du ta del av exempel på vilka nya attityder och beteenden har framvuxit bland konsumenter och hur den svenska besöksnäringen påverkas.

”Den första trenden handlar om att globala resenärer vill blir utmanande och samtidigt lära sig nya saker på ett lekfullt sätt.

Att globala resenärer vill resa säkert samtidigt som de vill uppleva unika naturupplevelser gärna på platser som är relativt outforskade tas upp i andra trendutvecklingen samtidigt som konsumenterna önskar att få hjälp, t.ex. att hitta dessa mindre utforskade platser.

Den 3, 4 och 5 trendutvecklingen har särskilt förstärkts av pandemin och visar på ett ökat intresse och medvetenhet om hållbarhet och en önskan att hitta hållbara, attraktiva erbjudanden. Detta tillsammans med ett starkt uppsving i önskan att spendera mer tid i naturen, att komma bort från stress och trängsel och att uppleva det lokala och autentiska går väl i linje med två av Sveriges och svensk besöksnäringens styrkor – den tillgängliga naturen och hållbarhetsprofilen.”

Visit Sweden har tagit fram trendrapporten i samarbetet med trendforskningsinstitutet Foresight Factory.

Läs mer om rapporten och ladda ned ditt eget ex via länken: https://corporate.visitsweden.com/kunskap/natur/naturturism-trender-2020/Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev