Nytt innovativt samarbetsavtal för branschens utveckling

2019-05-07

Goda samarbeten får branschen att utvecklas. Därför är vi glada att presentera ett nytt samarbetsavtal mellan Naturturimsföretagen, Lärande – Sveriges största utbildare av naturguider på gymnasienivå och FUN – Föreningen för nationell Utbildningsnorm för Naturguider.

Samarbetet går ut på en gemensam ambition om professionalisering av branschen, där vi bland annat skapar ett grundläggande nationellt perspektiv på yrkesrollen naturguide.

”Det är ett spännande och nytänkande samarbetsavtal mellan parter som alla har en ambition att se vår bransch växa och utvecklas där vi visar ett tydligt ledarskap. Denna konstellation tar vara på varandras styrkor och har hittat en bra samarbetsform att bygga vidare på,” säger Naturturismföretagens generalsekreterare Joakim Hermanson.

En viktig del av samarbetet är en grundläggande certifiering för naturguider, som tagits fram av FUN.

”Det har varit en lång process med många inblandade organisationer att komma fram till en norm och certifiering. Nu har vi ett system som är redo att sjösättas och vi är väldigt glada att Naturturismföretagen blir den organisation som i praktiken jobbar med certifieringen,” berättar Jonas Forsmark, ordförande i FUN.

Utbildningsaktören Lärande i Sverige är med sin gymnasieskola Realgymnasiet landets största utbildare av naturguider på gymnasienivå. Till skillnad från andra utbildningar på Naturbruksprogrammet har naturguidesutbildningen inte haft något tydligt och konkret bevis för vilken kunskap man som examinerad elev har med sig.

”Med normen och certifieringen får utbildningen en större tyngd. Den blir tydligare för både elever och potentiella arbetsgivare. Mer professionell,” säger Jan Vikström, grundare och styrelseordförande hos Lärande.

”Med en certifiering på gymnasienivå kan Sverige börja bygga kompetens underifrån. Självklart är ambitionen att också den befintliga branschen ska vilja formalisera sin redan stora kompetens,” fortsätter Jan Vikström.

Jeppe Klockareson som är styrelseledamot hos Naturturismföretagen och föreningens representant i Skolverkets nationella programråd välkomnar samarbetet.

”En mer enad bransch, där fler aktörer jobbar mot tydliga mål är väldigt positivt. Det är en förutsättning för att branschen ska utvecklas på ett nationellt plan,” säger han.

Samarbetet innehåller, förutom certifieringsdelen, punkter som handlar om Naturturismföretagens strategiska utveckling av branschen.

”Vi har en tydlig bild av vilka frågor vi ska jobba med för att utveckla föreningen som branschföreträdare, och vad som är bra för en hållbar utveckling av svensk naturturism. Nu kan vi öka takten i det arbetet. Därför är vi väldigt glada för det här samarbetet,” avslutar Joakim Hermanson.

Certifierad NaturguideFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev