Hälsning från tf generalsekreterare Camilla Jönsson

2021-05-14

2020 gick till historien som ett av de tuffaste åren i historien för svensk naturturism. Även 2021 bär på stora utmaningar för oss alla. Men intresset för branschen är skyhögt på alla nivåer – och även om det behövs en ännu större insikt och förståelse, så når vi allt fler framgångar i dialoger med alla de aktörer som behöver förstå våra förutsättningar och hur naturturismen bidrar till en hållbar svensk besöksnäring

Under 2020 lade vi mycket tid för att kartlägga och lyfta hur svensk naturturism påverkades av pandemin och på det sättet försöka öka förståelsen kring vad som behövdes för att minska pandemins skadeverkningar på branschen. Som ni alla vet har i stort inga av de stödverktyg som tidigare rullats ut fungerat för näringen.

Vid årsskiftet kom då 20 miljoner som riktats enbart till vår bransch, vilket är ett tydligt kvitto på att vi nått fram med vår kommunikation. Självklart för lite medel. Och självklart inte möjligt för precis alla att söka då vår bransch är oerhört bred. Men riktade medel och möjligt att söka för både arbetstid och investeringar. Självklart lyfter vi nu behovet av fortsatta insatser i linje med det redan utrullade stödet.

Ytterligare en fråga som ställts på sin spets under pandemin är att vi måste skapa en tydlighet kring att friluftsliv och naturturism visserligen använder samma natur och infrastruktur – men är helt olika saker. Naturturism är helt enkelt ”förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum”. Medan friluftsliv är en (ofta) spontan aktivitet utan krav på prestation ute i naturen.

Förra årets ökning av oreglerat friluftsliv kan, om vi inte tillsammans kliver fram och tar ansvar för naturturism, komma att skapa många nackdelar för oss som företagare. Och för allemansrätten är risken uppenbar att ett oreglerat friluftsliv kommer att ge kraftigt negativa effekter. Så ordet ”kraftsamling” är ett begrepp som vi säkert kommer att behöva använda. Här är vi alla viktiga och som förening har vi på olika sätt lyft frågan den senaste tiden och kommer att föra dialog på olika nivåer.

Skogsfrågan har också varit brinnande aktuell och Jessica Sannö gör ett gediget arbete i bland annat sektorsrådet. Hon har ”ärvt” Leif Östers storartade arbete och vi ligger verkligen på för att lyfta att skogen både idag och i framtiden är en plats för näringsverksamhet i form av naturturism. Och att vi då behöver ett skogsbruk som är hållbart på sikt.

Parallellt med påverkansarbetet jobbar vi hårt med att rulla ut och öppna upp Nature’s Best 2.0 som nu förutom själva märkningen, närmast är ett moderniserat affärsutvecklingssystem för naturturismföretagare. Och arbetet med Certifierad Naturguide närmar sig nu 50-talet märkta guider i Sverige.

Kanske märker ni – om inte annat på bilden – att det inte är Jocke som skriver denna gång? Jocke är på hemmaplan med världens viktigaste jobb – att vara pappa – och Camilla som i normalfallet är ordförande kommer att täcka upp fram till slutet på oktober. Det betyder också att IngMarie Junler tar över som ordförande under tiden.

Låt oss tillsammans bli ännu bättre och bli medlem i år också. Ju fler vi är desto bättre blir vi!

Camilla Jönsson
tf. Generalsekreterare NaturturismföretagenFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev