Nationella samordningen ger svar på frågor som berör naturturismföretagare

2021-05-07

Tolkningsutrymmet upplevs som stort och många känner osäkerhet kring hur den tillfälliga covis-19-lagen ska tolkas. Frågor som Naturturismföretagen fått från medlemmar har ställt vidare till Länsstyrelsen i Dalarna som har det nationella uppdraget att samordna frågor kring lagen.

Vi vill nu dela med oss av svaren till er som verkar inom naturturism.

 1. Ett av våra medlemsföretag annonserar turer (paddling, vandring, cykling, löpning etc) till allmänheten. Hur stora får grupperna maximalt vara? Hur räknas personal / guide(r)?
  Svar: Som huvudregel bör detta ses som en i nuläget oreglerad fritidssysselsättning. Det skulle i undantagsfall kunna ses som en offentlig tillställning. Det beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet. Oavsett om aktiviteten regleras genom Covid-19-lagen med tillhörande föreskrifter eller inte så gäller folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar vilket bl.a innebär att alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Mer information finns på folkhälsomyndighetens webbplats.
 2. Ett företag vill anlita någon av våra medlemsföretag för en utomhusaktivitet (kick-off, team building etc). Aktiviteterna kommer bestå av paddling, cykling, klättring, vandring, andra utomhusaktiviteter. Vad gäller för exemplen nedan?
  A – Gruppstorlek: 7 deltagare, alla anställda hos beställaren
  B – Gruppstorlek: 15 deltagare, alla anställda hos beställaren
  C – Gruppstorlek: 10 deltagare varav 5 är anställda hos beställaren och 5 är de anställdas närstående
  Svar: Ej reglerat. Se ovan om folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer om allas ansvar
 3. En skola vill beställa en gruppaktivitet (t.ex. paddling, klättring, cykling etc)
  A – Om det är skolan som beställer arrangemanget i samband med en friluftsdag, räknas detta då som en ordinarie skoldag där en hel klass kan samlas?
  B – Om beställningen istället görs av eleverna som del i en skolresa (eleverna finansierar med bullbak, lärarna är med, men det är egentligen en aktivitet utanför skolschemat). Får våra medlemsföretag arrangera aktiviteter som ingår i skolresor?
  Svar:
  A – Troligen okej om det enbart är skolklassen/skolan som närvarar vid aktiviteten. Folkhälsomyndigheten håller på att se över denna fråga.
  B – Kan ev. ses som en privat sammankomst beroende på formerna för evenemanget. Aktiviteterna som sådana bör falla utanför länsstyrelsernas tillsynsuppdrag. Det som regleras inom ramen för privata sammankomster är uthyrning och upplåtelse av lokal/utrymme för privat sammankomst.
 4. Ett medlemsföretag utannonserar turer (paddling, cykling etc) för maximalt 8 deltagare. En familj bokar alla tillgängliga (8) platser. Aktiviteten utannonserades som allmän sammankomst, kan man säga att den gått över till att bli en privat sammankomst inom att en familj tar alla platser?
  Svar: Nej det blir ingen skillnad. Dock ej allmän sammankomst, möjligen offentlig tillställning (beroende på omständigheterna). Se svar på fråga 1.
 5. En företagsgrupp vill boka en aktivitet med ett av våra medlemsföretag. De är 21 personer och bokar tre separata aktiviteter, med grupper om sju deltagare i vardera. Är det tillåtet?
  Svar: Ja. Vi vill dock igen påminna om folkhälsomyndighetens råd om rekommendationer om allas ansvar.
 6. Ett aktivitetsföretag arrangerar långturer (t.ex. hundspann, vandring etc). En av deltagarna blir dålig och uppvisar symptom på covid. Hur ska arrangören på bästa sätt skydda övriga deltagare då det saknas möjlighet att sätta gästen i karantän?
  Svar: Denna fråga bör ställas till smittskyddsläkare i aktuell region. Länsstyrelsen har inte medicins kompetens vad gäller smittskydd.

KÄLLA: Nationella samordningen för den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Andra viktiga länkar för dig som företagare har vi samlat HÄR >>

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev