Kvalitetssäkra ditt företag enligt Nature´s Best med stöd från Tillväxtverket

2021-03-25

Tillväxtverket har öppnat upp möjlighet för dig som är företagare inom natur- och ekoturism att söka stöd för att kunna ta nästa kliv i att hållbarhetsutveckla ditt företag och därmed skapa hållbara naturupplevelser i praktiken.

Nature’s Best® är Sveriges enda hållbarhetsmärkning för naturbaserade upplevelser. Det fungerar både som ett systematiskt verktyg för natur- och kulturturismföretagens hållbara affärsutveckling samt ett kvalitetsmärke som synliggör hållbara upplevelser för medvetna resenärer. Ekoturism i praktiken helt enkelt.

Utlysningen riktar sig till små företag inom natur- och ekoturism i hela Sverige. Även enskilda firmor kan söka. Ditt företag kan söka sammanlagt två olika utvecklingscheckar.
Du kan alltså söka 60 000 kr + 150 000 kr, där 60 000 kr är en investering. För checken på 150 000 kr är minsta ansökningssumman 50 000 kr.

Extra intressant är att upp till 60% av projektens totala kostnad (i båda checkarna) kan användas för att täcka personalkostnader som är direkt kopplade till projekten.

De här utvecklingscheckarna ger dig möjligheten att stärka ditt företags hållbara utveckling och omställning. Checkarna kan bland annat användas till investeringar och arbetsinsatser för att utveckla hållbara produkter och tjänster samt att genomföra hållbarhetsinsatser. Exempel på insatser kan vara att kvalitetssäkra ditt företag enligt den hållbara affärsutvecklingsprocessen i Nature´s Best och att certifiera dig och dina guider enligt Certifierad naturguide

För att visa på vad det kan innebära för dig som vill ta nästa kliv i hållbarhetsarbetet och kvalitetsmärka ditt företag enligt Nature´s Best, har vi gjort ett exempel utifrån villkoren i Tillväxtverkets utlysning och kan ge en fingervisning på hur det skulle kunna se ut.(Räkneexemplet rör checken som maximalt får uppgå till 150 000 kr.)

Exempel; Kostnaden för Nature´s Best processen är 30 000 kr. I det priset ingår en baskurs för att komma igång med processarbetet, tillgång till vårt digital processverktyget för att arbeta fram en miljöplan, en resmålsanalys och en hållbarhetspolicy för ditt företag, samt ett företagsbesök som görs av någon av våra rådgivare.
Personalkostnaden (din arbetsinsats i projektet) får maximalt motsvara 60% av den totala investeringen. Det innebär att du kan söka totalt 75 000 kr i stöd från TVV för det här projektet och därmed få upp till 45 000 kr i stöd för din egen arbetsinsats.

Praktiskt om ansökan
Ansökan hos Tillväxtverket är öppen till den 2 maj. Sök så snart som möjligt då projektet som längst får pågå till 30 september och slutrapporteras senast 31 oktober 2021.
Fullständig information om utlysningen hittar på Tillväxtverkets hemsida >>HÄR

Stöd i hur du ska fylla i din ansökan hittar du >>HÄR

Villkor kring utlysningen samt kontaktuppgifter till handläggarna på Tillväxtverket hittar du >> HÄR

Vill du veta mer om Nature´s Best finns mer att läsa om affärsutvecklingsprocessen på vår hemsida >>HÄR

Vill du veta mer om Certifierad naturguide finns mer att läsa >>HÄR 

Du är också välkommen att höra av dig till oss via mail till info@naturturism.kund.formsmedjan.seFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev