Tillväxtverket erbjuder inom kort nya medel till företag inom natur- och ekoturism

2021-03-04

Snart öppnar Tillväxtverket upp möjligheten att söka utvecklingscheckar för naturturismföretag. Man kommer att kunna söka oavsett driftsform (alltså även enskilda firmor) så länge företaget omsätter mer än 300 000 och har naturturism som huvudverksamhet.

Stödet är en del i ett uppdrag som regeringen har gett Tillväxtverket och som handlar om att stärka förändringsförmågan och omställningen i besöksnäringsföretag. Stödet kommer kunna användas brett med allt från anpassning av befintlig verksamhet, digital utveckling, investeringar och arbetsinsatser för att utveckla hållbara produkter och tjänster. Det finns inget krav på medfinansiering.

”Vi har haft en löpande dialog med Tillväxtverket under hela pandemin för att föra fram företagens behov och det kommande stödet är mycket relevant. Det är känns väldigt bra att se att  de lyssnat på oss och vi hoppas på att så många som möjligt nu tar chansen att söka” – säger Camilla Jönsson, ordförande i Naturturismföretagen.

Stödet kommer att kunna sökas från mitten på mars.
Mer information finns att läsa hos Tillväxtverket

Utlysningen är nationell och riktar sig till små företag inom natur- och ekoturism. Företag inom målgruppen kan ansöka om 50 000 – 150 000 kronor för olika projekt.

Vad kan du söka stöd för?
• målgrupps- och marknadsanalyser
• att styra om/anpassa befintlig verksamhet till följderna av pandemin, klimatomställning/behovet av mindre klimatpåverkan och den digitala strukturomvandlingen
• omarbetning av marknadskommunikation eller särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
• digital utveckling, till exempel av digitala boknings- och försäljningskanaler
• investeringar och arbetsinsatser för att utveckla hållbara produkter och tjänster
• hållbarhetsinsatser, till exempel certifieringar eller kvalitetsmärkning enligt exempelvis Naturés Best, certifierad naturguide eller liknande

Vilka villkor gäller för att kunna söka stödet?
• bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor
• hade en årsomsättning om minst 300 000 kronor (år 2019) men inte överstiga 10 miljoner euro
• utgör din huvudsysselsättning
• sysselsätter mindre än 50 personer
• ej är på obestånd eller i rekonstruktion.

Med den här utlysning ser vi från Naturturismföretagen stora möjligheter för företagen att nyttja tillfället till att förflytta positionerna i en ännu mer tydlig hållbar riktning.Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev