Uppgraderat möteskoncept till Forum

2021-12-28

I samarbete med Tillväxtverket har Naturturismföretagen genomfört ett utvecklingsprojekt, för att vidareutveckla den årliga samlingen ”Forum för Naturturism”. Syftet är att Forum ska utrustas med en bättre teknik och en kommunikativ plattform, som ska göra samlingen mer tillgänglig för våra deltagare framöver.

För en månad sedan träffades naturturismföretagare runt om i Sverige på det årliga evenemanget ”Forum för Naturturism”, där branschen kan mötas, utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar.

Konferensen är det enda nationella forum där företagare verksamma inom naturturism samlas tillsammans med regioner, kommuner, destinationer och myndigheter som verkar för att stödja utvecklingen av naturturism i Sverige. Därför har Forum en viktig roll som arena, där branschen runt om i Sverige enas och tillsammans stärker svensk naturturism.

En viktig fråga för Naturturismföretagen är att göra Forum tillgängligt för så många som möjligt. En kärnfråga i Utvecklingsprojektet har därför varit att se på lösningar för att höja kvaliteten för de som deltar på distans och vilka tekniska hjälpmedel som krävs för att skapa fungerande hybridmöten. Målet är att eventet ska vara givande för alla, oavsett om man deltar digitalt eller fysiskt.

Projektet ska ta fram förslag på ett nytt möteskoncept, med teknik och form anpassat för moderna möten, samt lagring och spridning av forumets innehåll. Här ingår en ny plattform för all kommunikation i samband med eventet och ett professionellt CRM-system som kan hantera föreläsare och andra resurser.

Utvecklingsprojektet, som nu är avslutat, kommer att ge Forum för Naturturism rätt verktyg för att möta dagens behov av hybrida konferenser. Förhoppningen är att ge fler möjlighet att delta på Forum i framtiden och att vi där kan ena branschen och tillsammans stärka svensk naturturism.

 

 

 

 

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev