Nu avrundar vi 2021 och blickar fram mot 2022

2021-12-21

Det är alltid en speciell känsla när man närmar sig ett årsslut. Jag försöker alltid ta mig några minuter att samla ihop vad som varit bra och fundera över hur jag kan förbättra saker till nästa år.

Liksom 2020 har 2021 bjudit på många utmaningar. Så här i backspegeln framstår 2020 som en extrem utmaning, men även 2021 har krävt sin ledning och styrning i branschens företag.
Det har varit fantastiskt att kunna följa alla omställningar som ni har genomfört ute i landet – där uppfinningsrikedomen och ett slitvargsbeteende präglat många av er. På samma sätt har det varit tungt att höra berättelser om pandemins effekter hos många av er. Många har tvingats backa bemanning och arbetssätt uppemot några decennier för att överleva – eller gå tillbaka till mångsyssleri och då parkera alla år av hårt arbete i företaget.

Intresset för att uppleva svensk naturturism är större än någonsin hos internationella gäster – och svenskarna har ändrat beteende. Från att ge sig ut själva under 2020 har efterfrågan vuxit för lärande upplevelser under 2021. Svensken har också kanske ”bockat av” det man kände till och nu behöver man hitta unika upplevelser också på hemmaplan. Svemestrandet har definitivt fått sig en rejäl skjuts och den trenden ser ut att hålla i sig de kommande åren.

180 företag beviljades under året utvecklingscheckar hos Tillväxtverket och det är en oerhört glädjande läsning hur dessa medel har omsatts i företagen. De inspel som föreningen gav i strukturen för stödet har verkligen gjort att pengarna kommit till nytta och det ska bli mycket spännande att se vad effekterna blir. Trots utmaningarna är det rimligt bäddat inför 2022 – så fortsätt med innovation och förnyelse, våga ta hjälp av oss och varandra så kommer vi alla stärkta ur detta stålbad. Inte minst är det viktigt att mötas och samtala, för många har de senaste åren varit direkt traumatiska och vi behöver varandras kraft för att ta oss samlat vidare.

Just därför var det extra skönt att kunna ses fysiskt på Forum för naturturism. Tack vare stöd från Tillväxtverket och Region Stockholm och ett bra samarbete med Stockholm Archipelago kunde vi genomföra ett digifysisk Forum. Det var en speciell känsla att samla drygt 60 deltagare live och 60 deltagare digitalt för ett 1,5 dygns gemensamt funderande och nätverkande. Vi tar med oss många goda idéer kring nästa års Forum som kommer att gå av stapeln i värdskapet av Västerbotten.

För att skapa fler mötesplatser som vi så väl behöver i dessa tider – men också för att utveckla medlemskapet – har vi under året provat kortare digitala medlemsträffar med gott resultat. Under 2022 fortsätter vi i det spåret och kommer att erbjuda våra medlemmar digitala medlemsträffar.

För Naturturismföretagen som branschförening har 2021 varit ett år för konsolidering och samlade av kraft. Vi avslutar snart det framgångsrika projektet HEP (hållbar ekoturism i praktiken) där Nature’s Best har finslipats och testats i olika kontexter. Vi inför just nu ett administrativt system som förhoppningsvis ska kännas positivt för er som medlemmar och vi väntar med spänning på två stora projektansökningar som vi har lämnat in till Jordbruksverket och Tillväxtverket.

För oss som branschorganisation finns många utmaningar, där en av de grundläggande är att ha resurser tillräckligt för att finnas i alla relevanta sammanhang. Vi hoppas kunna hitta modeller som gör att vi kan täcka allt från Viltförvaltningsdelegationer till nationella samrådsgrupper för skog, bioekonomi och landsbygdsutveckling. Idag är vi en väldigt liten organisation med cirka 1,5-2 tjänster i grunden, och vi behöver hitta arbetssätt som gör att vi ses som pålitliga och professionella aktörer i den dynamiska tid som vi befinner oss i.

De senaste åren har vi nått en allt större relevans som samtalspartner och vi kan se att vi har en viktig plats i många sammanhang. De projekt vi har framför oss kommer också att kunna leda till en rejäl kraftsamling kring naturturism som företeelse, så vi hoppas att vi snart kan komma med positiva nyheter.

På ledningssidan kommer Joakim Hermanson tillbaka den 17 januari och jag återgår till rollen som ordförande, dock något utvidgad under första halvan av 2022.

Från oss alla vill vi önskar dig en härlig jul och ett riktigt gott nytt år – och kom ihåg att det är tillsammans som vi blir riktigt starka!

Med varma julhälsningar


Camilla Jönsson
tf generalsekreterare NaturturismföretagenFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev