Utveckling av Forum för Naturturism

 

Kontakt:
Cecilia Henrikson , Projektledare Utveckling av Forum för Naturturism
+46 70 360 15 41
cecilia.henrikson@naturturism.kund.formsmedjan.se

 

 

PROJEKTÄGARE & SAMARBETSPARTNER:

                                           

 

Syftet med projektet:
Forum för naturturism är ett årligen återkommande forum för företag verksamma inom natur- och kulturturism med syfte att bygga kompetens, diskutera gemensamma utmaningar samt skapa en gemensam stolthet hos de aktörer som är involverade i svenska naturturism.

Målet med projektet är att:
På kort sikt möjliggöra för målgruppen att oavsett var i landet man befinner sig kunna delta i Forum för naturturism.
På lång sikt ska projektet leda till att vara en viktig pusselbit i konsolideringen och professionaliseringen av svensk naturturism och stärka branschen som helhet.

Projektet
Forum för naturturism syftar till att bygga kompetens och skapa en gemensam stolthet gemensamma utmaningar samt skapa en gemensam stolthet hos de aktörer som är involverade i svensk naturturism. Forumet är den enda nationella mötesplats för företag som verkar inom natur och kulturturism. Forum är plattformen som konsoliderar/kraftsamlar branschen och får alla att verka i samma riktning.

Tekniska krav;
Projektet ska se över och hitta teknisk lösning för att kunna skapa ett likvärdigt deltagande, nätverkande och samtalsskapande under eventet  oavsett om man deltar digitalt eller fysiskt. Projektet ska ge oss lösningar för uppbyggnad och hantering av professionellt möteskoncept som kan leva över tid och som ger möjlighet till ett professionellt möteskoncept. Att hitta teknik och form för anpassning av innehåll för digifysiska möten med lagring och spridning av forumets innehåll och historia och en professionell plattform för kommunikation kring Forum för Naturturism – En GDPR-säkrad plattform med smidig och modern hantering av mötesdeltagarens hela resa i Forumet, både innan, under och efter samt en modern hantering av föreläsare och andra resurser i form av ett professionellt CRM-system – Att definiera, spetsa och utveckla Forum för Naturturism så att vi når ytterligare fler aktörer och blir ett reellt verktyg i professionaliseringen av branschen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev