Öppet brev till Landsbygdsministern om skogsprogrammets effekter

2021-12-31

Naturturismföretagen har tillsammans med WWF och Naturskyddsföreningen skrivit ett öppet brev till Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg om det nationella skogsprogrammet och den oroande utvecklingen kring arbetet med skogen och dess olika intressen.

Det är viktigt att skogens alla värden respekteras i ett nationellt skogsprogram och att helheten både synliggörs och integreras i arbetet. Det vi ser idag är i stället en ökad obalans där produktion av biomassa prioriteras, på bekostnad av andra värden i skogen. Vi ser också hur polariseringen ökar i debatten och uttrycker vår oro för utvecklingen och hur det kommer att drabba trovärdigheten i skogssektorn och politiken.

Det som nu sker i hanteringen av skogen kan även drabba andra intressen som friluftslivet, den biologiska mångfalden och näringar som har skogen som bas och är beroende av turism. Därför går nu Naturskyddsföreningen, WWF och Naturturismföretagen samman och kräver att det nationella skogsprogrammet ska vara kunskapsbaserat och ta hänsyn till helheten och alla intressesfärer i skogen. Det är först då som programmet kan vägleda till balanserade politiska beslut och åtgärder som värnar om dessa.

Läs hela brevet härFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev