Hållbarhetsmärkningen Natures Best 2.0 klar för lansering

2019-11-25

Nu är revideringen och vidareutvecklingen av hållbarhetsmärkningen för svenska naturupplevelser – Nature’s Best klar för lansering. Några av nyheterna är att kvalitetsmärkningens kriterier nu är reviderade utifrån Global Sustainable Tourism Council (GSTC) kriterier för hållbar turism samt att det tillkommit nya specialkriterier som vandring, cykling, boende, samisk turism samt kultur. ”Fler hållbarhetsmärkta företag bidrar till Sveriges attraktionskraft och stärker positionen som en internationell förebild inom hållbarhet och uppfyllelsen av målen i Agenda 2030, säger Naturturismföretagens ordförande Annika Fredriksson.

Nature’s Best kvalitetssäkrar ekoturismföretagens verksamheter. Märkningen fungerar externt som en vägledning för ansvarsfulla resenärer och internt som ett konkret och beprövat verktyg för naturturismentreprenörers hållbara affärsutveckling. Global Sustainable Tourism Council (GSTC) upprättar och förvaltar globala hållbara standarder, så kallade GSTC-kriterierna.

”Nature’s Best har genom åren fått mycket beröm och stått som förebild för ekoturismorganisationer i många länder. Men tiden har tärt på Nature’s Best som system och nu är vi så glada att kunna lansera såväl ett reviderat kriteriedokumentet samt förenklad ansökningsprocess”, säger Naturturismföretagens styrelseordförande Annika Fredriksson.

Under dagarna genomförs det årliga arrangemanget Forum för naturturismföretagare vid Vålådalens fjällstation där den reviderade versionen presenterats för deltagarna.

Här är en sammanfattning av nyheterna i Nature’s Best 2.0:

  • Kvalitetsmärkningen kommer gälla för hela företaget, ej enbart arrangemang
  • Kriterierna är reviderade utifrån Global Sustainable Tourism Council (GSTC) kriterier för hållbar turism och färre i sitt antal
  • Nya specialkriterier tillkommer: boende, samisk turism, kultur, vandring och cykling
  • Framtida revideringar görs utifrån när GSTC reviderar kriterierna
  • Återbesök med granskning och coaching for fortsatt hållbarhetsarbete kommer göras hos märkta företag
  • Nature’s Bests webbplats blir ett fönster/portal med inspiration till hållbara upplevelser och länkar till de märkta företagens egna webbplatser där fakta om företagens olika arrangemang presenteras och bokas.
  • Kravet på obligatorisk baskurs försvinner, men kvarstår som en möjlighet
  • Ansökan görs i ett digitalt interaktivt e-learningsverktyg.
  • Ansökningsperioder försvinner, företagen kan när som helst ansöka och arbeta med sin ansökan
  • Granskningskommittén utgår. Granskarna tar beslut gällande godkännande eller avslag. Överklagan av beslut görs till styrgruppen.

Under våren togs förslag på revidering fram och underlaget har under hösten bearbetats och sedan fastställts av Naturturismföretagens styrelse.

Pär Innala, märkningsansvarig hos Naturturismföretagen beskriver att medlemmar i hela landet har knackat på dörren och velat ansöka om att få kvalitetsmärka sitt företag, men att det på grund av revideringsprocessen ej gått att ta emot några nya.

”Nu ser vi fram mot att få öppna upp det digitala ansökningsverktyget som innehåller de uppdaterade ansökningskriterierna och bidra till företagens hållbara affärsutveckling samt se till att våra ansvarsfulla gäster, både inhemska såväl som internationella, får fler hållbara svenska natur- och kulturupplevelser att välja mellan”.


Fakta: Global Sustainable Tourism Council (GSTC) hanterar GSTC-kriterierna, de globala standarderna för hållbart resor och turism; samt fungerar som det internationella ackrediteringsorganet för hållbar turismcertifiering. Kriterierna används för utbildning och medvetandehöjning, beslutsfattande för företag och myndigheter och andra organisationstyper, mätning och utvärdering och som grund för certifiering.

Läs mer:

”Generalsekreteraren sammanfattar presentationen av Nature’s Best på ATWS2019”

”Lansering av ett uppgraderat och reviderat Nature’s Best hösten 2019”

”Dan Jonasson, nygammal medarbetare anmäler för tjänstgöring”

Kontakt:
Joakim Hermanson, generalsekreterare, 072 233 10 85 joakim.hermanson@naturturism.kund.formsmedjan.se
Pär Innala, märkningsansvarig, 070 384 71 52, par.innala@naturturism.kund.formsmedjan.seFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev