Anders Johansson ny utbildningsansvarig hos Naturturismföretagen

2019-11-18

Naturturismföretagen fortsätter att förstärka organisationen. Nu med Anders Johansson som kommer att arbeta med branschens utbildningsfrågor, och ansvara för föreningens roll som förvaltande organisation för den nya certifiering av naturguider som lanseras under senhösten.

Det är glädjande att vi kan fortsätta stärka Naturturismföretagen med ännu en person med specialkompetens och fokuserade arbetsuppgifter, säger föreningens generalsekreterare Joakim Hermanson.

Kunniga och välutbildade naturguider är en grundläggande pusselbit i den professionalisering av branschen som Naturturismföretagen arbetar för. Att jobba för en högre status och en annan syn på yrket är en nödvändighet för att förbättra villkoren för svensk natur- och ekoturism.

Jag ser fram emot att arbeta med en uppgift jag tror mycket på och som känns viktigt för den fortsatta utvecklingen av svensk natur- och ekoturism. Att jobba för att höja statusen på yrket och hitta en grundläggande gemensam nivå för vad en naturguide är, och förväntas kunna, känns väldigt stimulerande, säger Anders Johansson.

Anders bor i Bengtsfors och har en lång erfarenhet av både egen naturturismverksamhet och ett yrkesliv med utomhuspedagogik. Under lång tid var han knuten till Linköpings universitet, och var delaktig i utvecklingen av den norm för utbildning av naturguider som ligger till grund för den certifiering han nu ska ansvara för. Med basen i hjärtat av det sjörika och skogstäta Dalsland har han också en gedigen förståelse för naturturismens villkor och utmaningar.

I Anders roll ligger också att representera Naturturismföretagen i Skolverkets programråd för Naturbruksgymnasiet, som naturturismen sorterar under, och att sitta på föreningens mandat i Naturturismens Yrkesnämnd, som bland annat är rådgivande instans för programrådet.

Med Anders får vi en större kontinuitet och en mer samlad kompetens i utbildningsfrågor från föreningens sida, säger Joakim Hermanson.

Läs mer:
Nytt samarbetsavtal för branschens utveckling
Certifierad Naturguide

Du når Anders Johansson på:
E-post: anders.johansson@naturturism.kund.formsmedjan.se
Telefon: 070-650 53 33

Kontakter till alla våra medarbetare hittar du här.

 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev