Grand Travel Awards Ekoturismpris 2007 till Fredros Gård

2007-03-05

Grand Travel Awards Ekoturismpris 2007 tilldelas Björn Särnmark och hans medarbetare på Fredros Gård i Arvika i Värmland. Det är Svenska Ekoturismföreningen som för tionde året tillsammans med branschtidningen Travel News delar ut det prestigefyllda priset till den arrangör som bäst levandegör svensk ekoturism. Nytt för i år är att pristagaren premieras med ett bidrag till företagets utveckling på 10 000 kronor från Sveaskog.

– Det här är ett viktigt erkännande av att svenskt sportfiske kan skapa jobb i glesbygd, säger årets pristagare Björn Särnmark. Vi har länge prioriterat kvalitet, kompetens och minnesvärda fiskeupplevelser, istället för att locka med billiga fiskekort och att man får fiska hur man vill. Ekoturismpriset blir också en pusselbit för att fördjupa vår marknadsföring ute i Europa.

Fredros Gård har sedan 1995 arbetat med fisketurism och mer än 90 procent av företagets gäster kommer från olika europeiska länder. Välpaketerat hederligt svenskt gäddfiske med ordentliga introduktioner, möjlighet till egen fiskeguide och logi i egna gedigna timmerstugor vid sjön Stor-Treens strand är basen i verksamheten. Under årens lopp har också många besökare upptäckt andra värden som skogens tystnad, bär och djurliv, vilket kompletterar fisket och förlänger säsongen.

Fredros Gård är därför i stort sett fullbokat åtta månader om året. Företaget sysselsätter två personer på heltid och deltidsanställer ytterligare en handfull personer från Fredros by. Som en följd av Fredros Gårds aktiva fiskevårdsarbete och som en del i arbetet med att kvala in till kvalitetsmärkningen Naturens Bästa har rutiner för ett hållbart fiske utvecklats. Dessutom har företagets gamla tvåtaktare fasats ut till förmån för tystare, bränslesnålare och renare fyrtaktsmotorer.

För första gången belönas pristagaren också med ett bidrag till verksamhetens utveckling på 10 000 kronor från Sveaskog.
Prissumman är en del i samarbetet mellan Svenska Ekoturismföreningen och Sveaskog med ambitionen att bidra till fler framgångsrika turistföretagare, som skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen i svensk glesbygd. Liksom tidigare år hämtades de nominerade kandidaterna från kvalitetsmärkningen Naturens Bästa – ett urval av de bästa naturresorna i Sverige.

MOTIVERING: Fredros Gård är en av Sveriges främsta fisketurismarrangörer och som under mer än tio år utvecklat hederligt svenskt gäddfiske till en internationell spetsprodukt. Därmed har gammelgäddan fått ett nytt värde, och en växande ström fiskegäster från bland annat Holland, Tyskland och Tjeckien har bidragit till nya jobb i Värmlandsskogarna.

Grattis Björn och alla medarbetare!

 

Länkar:

Fredros GårdFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev