Från 1 januari 2020 är Visit Sweden ett helstatligt bolag

2020-01-03

Visit Sweden, som har i uppdrag att locka besökare till Sverige och därigenom stärka den svenska besöksnäringen, är från och med 1 januari 2020 helt ägt av svenska staten. Bolaget ska förvaltas genom Näringsdepartementet.

Visit Sweden har sedan 1995 ägts till 50 procent av staten och till 50 procent av besöksnäringen via Svensk Turism AB. Riksdagen har fattat beslut om att staten förvärvar Svensk Turism ABs aktier i Visit Sweden, och staten blir därmed ensam ägare till bolaget. Syftet är att ”stärka styrningen av bolaget och ge möjlighet för staten att finansiera den omställning som krävs för att bolaget även framöver ska kunna leverera den samhällsnytta som bolagets verksamhet innebär”.

– Vi ser positivt på staten som ägare och förväntar oss ett förtydligat uppdrag. Vi vet att både staten och besöksnäringen genom ägarbytet vill ge oss förutsättningar att leverera nytta för Sverige, vilket vi välkomnar, säger Ewa Lagerqvist, vd för Visit Sweden.

– Visit Sweden kommer fortsatt att stärka bilden av Sverige som resmål genom effektiv kommunikation i utlandet och bidra till att öka Sveriges attraktionskraft som resmål. Detta leder till högre intäkter för besöksnäringens företag och ger möjligheter till fler arbetstillfällen. Jag ser att Visit Sweden även i fortsättningen kommer ha ett nära samarbete med organisationer, företag och myndigheter som verkar för turism i Sverige, säger Karin Johansson, styrelseordförande för Visit Sweden.

Tydligare riktlinjer för Visit Swedens uppdrag väntas i början av 2020.

Läs hela pressmeddelandet här >

Mer info: Bitte Olsson, pressansvarig Visit Sweden, bitte.olsson@visitsweden.com, tel 0705-25 04 56 Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev