​Flera nytänkande naturturismföretagare vinner årets Stora Turismpris

2020-09-16

Under detta Corona-år har mycket fått göras annorlunda. Det gäller även årets Stora Turismpris. I år har alla nominerade företagen i respektive län utsetts till vinnare. Bland dessa länsvis utvalda företag som under krisen tänkt om och tänkt nytt för att säkra sin verksamhet hittar vi flera fantastiska natur- och kulturturismföretagare.

Mot bakgrund av den stora kris som i år drabbat besöksnäringen utses i år ingen särskild vinnare. Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism har valt att istället lyfta alla länens nominerade som vinnare av Stora Turismpriset 2020.

Här är några av vinnarna. Mer information finns i de länkade företagsnamnen.

Uppsala: Strandnära, Öregrund som med ett antal kreativa insatser ökat sin omsättning med 67 procent jämfört med förra säsongen.

Jämtland/Härjedalen:
Wikners i Persåsen som aktivt arbetat med att få besökarna att stanna längre och göra mer i hela området Södra Storsjöbygden.

Norrbotten:
Arctic Guides har aktivt arbetat med att stärka och skapa nytta i hela regionala nätverket genom sin expertis inom krishantering.

Värmland:
Naturbyn/Wikfors bruk där entreprenörerna kraftsamlade genom gemensam investering i ett helt nytt koncept och resmål.

Kronoberg:
Grimsnäs Herrgård som riktade fokus mot en mer medveten gäst, beredd att betala mer för personlig och genuin service och lokala råvaror.

Hela listan med vinnare hittar du här >

”Turism och besöksnäringen har varit hårt utsatt under pandemin. Men det är glädjande att se att vi har så många företag i Sverige som tänker nytt och ställer om sin verksamhet både på kort sikt och för framtiden. Vinnarna är utmärkta exempel på detta från hela Sverige”, säger Lars Christensen, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och utvecklingsdirektör för Region Värmland.

Samtliga vinnare erhåller en prissumma på 10 000 kronor vardera som ska användas till en kunskapshöjande aktivitet samt en workshop-dag som fokuserar på aktuella trender och förnyelse. Priset delas ut för 27:e året i rad av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism där Tillväxtverket är huvudman.

Stora Turismpriset har, sedan 1994, delats ut till en rad verksamheter som på ett föredömligt sätt bidragit till att utveckla svensk turism. Bland de tidigare vinnarna av Stora Turismpriset, hittar vi flera natur- och kulturturismföretagare. Se hela listan med tidigare vinnare här >

Läs hela pressmeddelandet om Stora Turismprisets vinnare 2020 här >Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev