Till hösten kommer nya pengar till företag i landsbygden för att utveckla attraktiva och hållbara reseanledningar

2021-07-05

I höst öppnar Tillväxtverket upp för nya möjligheter att söka pengar för att stärka företag inom turism och rekreation. Satsningen vänder sig till företag i landsbygder och sker i samarbete med EU:s landsbygds­program.

Attraktiva platser och miljöer är viktiga för Sveriges landsbygder, både som besöksmål och för att driva verksamhet i. Potentialen i att utveckla besöksnäringen på landsbygderna är stor och kommer kunna skapa ännu fler jobb för de som bor i och vill flytta till landsbygden.

Prioritering av stöd som ser till helheten
Utifrån tidigare insatser inom natur- och kulturturism finns ett stort behov av stöd för investeringar som utvecklar platser och besöksmål till mer attraktiva och hållbara reseanledningar. En investering måste också se till hela den turistiska leveranskedjan som omfattar resa, äta, bo och göra, där alla delar är viktiga för att locka besökare och bidra till landsbygdsutveckling.

En prioritering för stödet är att satsa på att utveckla leder för vandring och cykling som ger företag inom naturturism nya möjligheter.

– Prioriteringen motiveras av att intresset för vandring och cykling är stort och växande, både bland svenska och internationella besökare, samtidigt som infrastrukturen för dessa aktiviteter är förhållandevis svag i Sverige, säger Linnea Ax, projektledare för satsningen.

Investeringar över regiongränser
Stödet har tidigare kunnat sökas via länsstyrelserna, men i och med överflyttningen till Tillväxtverket har investeringar som sträcker sig över läns- och regiongränser större möjlighet att få stöd. Målet är att få fler attraktiva, konkurrenskraftiga och hållbara destinationer.

Om stödet
Stödet som ingår i EU:s landsbygdsprogram, finns tillgängligt mellan 2021-2024/25 och har en budget på cirka 95 miljoner kronor som fördelas på fyra olika utlysningar. Den första utlysningen öppnar under hösten 2021. Den söks via Jordbruksverkets ansökningsportal men kommer att hanteras av Tillväxtverket.

Tidigare satsning på leder
En tidigare satsning inom besöksnäringen har arbetat med att utveckla naturturism genom att finansiera projekt med fokus på cykel- och vandringsleder.
Läs om 12 projekt som arbetat med att utveckla vandrings- och cykelturism

Kontakt
Linnea Ax, Projektledare Tillväxtverket
Linnea.Ax@tillvaxtverket.se

Källa: TillväxtverketFler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev