Uppförandekoder

Uppförandekoder
En uppförandekod (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt.

Oftast används uppförandekoder av företag eller importörer för att försäkra sig om att deras produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden, men uppförandekoder har också använts inom turismen som ett verktyg för företag eller destinationer att hjälpa gäster att göra rätt.

Inom kvalitetsmärkningen Nature’s Best har gästers uppträdande på resmålet betydelse för i vilken grad företaget uppfyller märkningens krav. Företaget har ett ansvar för att belysa viktiga sociala, ekologiska och ekonomiska förhållanden och andra faktorer som kan öka besökarens förståelse för resmålets värden, detta vävs vanligtvis in i av guiden i upplevelsen.

Vid selfguided tours, uthyrning av utrustning eller det naturnära boendet där gästen rör sig utan guide kan uppförandekoder bidra till gästens förståelse för resmålets värden och hjälpa gästen att uppleva resmålet på ett ansvarfullt vis genom att klargöra eventuella frågor om hur man ska bete sig i och omkring resmålet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Uppförandekoder kan beroende på Verksamhet omfatta:

 • Allemansrättens tillämpning i allmänhet.
 • Leave no trace principen
 • Lokala naturskyddsbestämmelser, tips om lämpligt beteende i känsliga biotoper, i kontakt med vilda djur eller ömtåliga växter.
 • Rekommendationer och eventuella lokala regler för camping, eldning, latriner, sophantering, rengöring.
 • Vad som gäller vid besök på historiska platser och/eller områden där forskning pågår.
 • Särskilda hänsynstaganden som måste göras under den tid som besöket sker.
 • Respekt för människor på bygden och deras näringar.
 • Hur man tar hänsyn till andra gäster under vistelsen.

Råd:
I arbetet med att ta fram uppförandekoder, fundera gärna över:

 • Är ni flera företag i samma område kan det vara en god idé att ta fram gemensamma koder.
 • Hur och när ni vill att gästerna ska ta del av dem
 • Bra om gästen får ta del av uppförandekoder förväg tillsammans med utrustningslista och information om resan och resmålet.
 • Vid exempelvis uthyrning av utrustning kan de ingå som en del av uthyrningsavtalet.
 • För större sällskap utses en i gruppen som ansvarar för gruppens hänsynstaganden under turen samt att gruppen har tagit del av uppförandekoder.
 • De behöver inte nödvändigtvis benämnas uppförandekoder.

Exempel på uppförandekoder

Lofoten>>
St Olavsleden>>
Nature’s Best Mall för uppförandekoder>> 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev