Trender som driver på efterfrågan på naturupplevelser

Ökad medellivslängd med bibehållen hälsa ett fortsatt aktivt liv, en generell högre levnadsstandard, ökad urbanisering samt teknikutvecklingen är alla faktorer som påverkar efterfrågan på naturturism. Dessa faktorer alstrar ”energi” vilket genererar förändrade krav på produkter, service och upplevelser.

De viktigaste trenderna som påverkar inkommande naturturism till Sverige är främst:

  • Semestern som en tid för personlig utveckling.
  • ”Soft-adventure” – ökad efterfrågan på bekväma och tillrättalagda naturupplevelser.
  • Längtan till naturen och äkta upplevelser i en alltmer stressad värld.
  • Ökad insikt om vikten av en hälsosam livsstil

Semestern som en tid för personlig utveckling

Tidigare var fritiden/semestern ett tillfälle för vila inför vardagens hårda slit. Enligt det globala trendföretaget Future Foundation förändras detta då många idag istället behöver utmaningar och en aktiv fritid för att orka med den psykiska stressen i vardagen. Förutom njutning och verklighetsflykt vill allt fler att fritiden ska bidra till personlig utveckling, lärande och självförverkligande i nära anslutning till god mat, hälsa, träning, livsstil och livsbalans.

”Soft-adventure” – ökad efterfrågan på bekväma och tillrättalagda naturupplevelser

Allt fler vill också ha det mer tillrättalagt även om vi befinner oss ute i naturen. Upplevelsen får gärna vara paketerad med fokus på hög säkerhet, bekvämlighet och erbjuda det senaste inom det specifika området. Ett ”soft adventure” kan vara en friktionsfri kombination av aktivitet/upplevelser i naturen och god mat, service och komfort.

Längtan till naturen och äkta upplevelser i en alltmer stressad värld

Vi törstar mer efter äkta upplevelser – en motreaktion till stressad vardag med ökad konsumtion och slit-och-släng-mentalitet. ”Äkthet” uppstår när besökaren får chans att komma nära i mötet med naturen, lokalbefolkningen och den lokala kulturen. Mötet ger en djupare känsla av förändrad inre riktning och att man lärt sig något nytt. Även mer begränsade möten kan kännas som stora upplevelser.

Ökad insikt om vikten av en hälsosam livsstil

Konsumenten har börjat anamma en mer hållbar livsstil. Betalningsviljan för miljövänliga alternativ har länge varit svag men då hållbarhet och miljöfrågor nu alltmer kopplas ihop med den egna hälsan blir frågorna automatiskt mer relevanta.

Naturen läker

Att vistas i naturen kan vara stärkande för både kropp och själ. Forskare undersöker sambanden om naturen kan skydda mot en lång rad sjukdomar som depression, diabetes, övervikt, hjärtkärlsjukdomar och cancer. Gåtan till naturens helande kraft och naturens förmåga att höja immunförsvarets funktioner har beteendeforskare vid University of Illinois studerat. I deras studier har det framkommit att den moderna människan lever i en stressig vardag där kroppens kamp- och flyktmekanismer aktiveras och stänger ner funktioner som inte är absolut nödvändiga, inklusive immunförsvaret.

Det omvända händer däremot när vi vistas i naturen – en känsla av ”lugn och ro” infinner sig och kroppen kan ägna sig åt långsiktiga reproducerande åtgärder vilket bland annat bygger upp immunförsvaret.

Källa: Visit Swedens förstudie “Hållbar natur- och ekoturism”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev