Sverige topp tre - nationellt mål

Ett nationellt kommunikationsmål är definierat av Visit Sweden där visionen är att Sverige efter 2019 ska vara en av de tre främsta hållbara naturdestinationerna för målgruppen.

För att nå dit ska:

  • Sveriges position inom hållbar naturturism stärkas
  • målgruppen ska inspireras och engageras av Sverige som hållbar naturdestination
  • det ska vara enkelt för målgruppen att planera och boka naturupplevelser i Sverige.

Många utländska besökare fascineras av svenskarnas närhet till naturen, och som turist i Sverige kan man ägna sig åt naturupplevelser på samma sätt som svenskarna själva. I kommunikationen om svensk natur utgår Visit Sweden från den svenska naturnära livsstilen och bygger budskapen runt ett kreativt kommunikationskoncept, Human Nature.

Källa: Visit Sweden

Citat ikon

Svensk naturnära livsstil ska positionera Sverige.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev