Turismen växer globalt och enligt Adventure Travel Trade Association (ATTA) är naturturismen det segment som växer snabbast.

Sverige har stor potential att öka antalet utländska besökare som vill uppleva hållbar naturturism. Det är en attraktiv position som ger tillväxt i hela landet och skapar fler jobb på landsbygden.

Allt fler internationella gäster söker genuina, men bekväma och lättillgängliga naturupplevelser. Nio av tio i Visit Swedens målgrupp Den Globala Resenären vill uppleva naturen på sin Sverigeresa.

Sverige har en stark naturprofil hos utländska resenärer och den främsta associationen till Sverige är ett vackert land med unik orörd natur, tillgänglig för alla. Öppenhet, frihet och hållbarhet rankas också högt.

Adventure Travel Trade Association, ATTA, en internationell medlemsorganisation för naturturism, pekar ut ”adventure travel” som en av de snabbast växande områdena inom turism, där hållbara initiativ uppmuntras och resenärer stödjer lokala ekonomier.

Källa: Visit Sweden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev