Kamera ikon

Forum för naturturism 2022

Nu kan du anmäla dig till årets Forum för naturturism – branschkonferensen för dig som vill utvecklas och skapa hållbar tillväxt i din verksamhet. Forum för Naturturism är ett årligt mötesforum för natur- och ekoturismföretagare i hela Sverige, med fokus på kunskapsutveckling, information och erfarenhetsutbyte. I år erbjuder vi även tre inledande korta seminarium under hösten som är förberedande inför Forum. När du anmäler dig till Forum får du tillgång till inspelningar av dessa träffar.

15-16 november (lunch-lunch)
Plats: Hotell Lappland, Lycksele samt digitalt
Tema: Social hållbarhet i landsbygden
Inbjudan Forum för naturturism (PDF)
Programmet i sin helhet hittar du längre ner på denna sida

Årets tema är Social hållbarhet på landsbygden med fokus på hur du som företagare kan bygga ett hållbart företag, och samtidigt bli en del av lösningen på några av landsbygdens utmaningar. I år arrangeras konferensen i nära samarbete med Region Västerbotten, Västerbotten Experience och Hotell Lappland i Lycksele med finansiering från Tillväxtverket.

Forum är ett hybridmöte vilket innebär att du kan delta antingen plats eller digitalt. Programmet bjuder på inspirerande talare, matnyttig information, branschnyheter, runda bords-diskussioner samt förstås mingel och samtal med kollegor i branschen. Sista anmälningsdag är:
– På plats i Lycksele – 6 november
– Digitalt – 13 november

Anmäl dig här

Program

15 NOVEMBER  (kl. 13.00 – 17.00, för deltagare på plats inleds dagen med lunch kl 12 och avslutas med middag kl 19)

Kl 13.00 – 13.40
Inledande ord
IngMarie Junler, tf styrelseordförande Naturturismföretagen och Camilla Jönsson, verksamhetsansvarig Naturturismföretagen

Tillväxtverket
– Insatser för att stärka svensk naturturism.
Lisa Spathon, Tillväxtverket

Region Västerbotten och Västerbotten Experience
Sirpa Kärki, Region Västerbotten

Kl 13.40 – 16.00 – Hur ser en framgångsrik mikrodestination ut? Vad gör du som företagare när bygden inte är med?
Att få bygden med sig
– Hur bygger man en destination som turistföretagare när man inte har bygden med sig?
Jessica Sannö, Ösjönäs – Tiveden

Civilsamhällen
– Hur bär invånarna en destination?
Anna-Lena Wallin, Destination Järvsö

Kvalitetssäkring som samarbetsplattform 
– Hur kan en gemensam ambition som att kvalitetsmärka sig som Nature’s Best eller Certifierad Naturguide bli en bra plattform för hållbara kluster och samarbeten?
Niklas Wede, Natures Best
Kersti Beck Larsson, Certifierad Naturguide

Gruppdiskussioner

PAUS och kaffe

Kl 16.00 – 16.50 – Att arbeta i osäkerhet och kris. Hur påverkas vi som företagare av klimatförändringarna?
Klimatförändringar
– Klimatförändringar och dess påverkan på naturturismföretagare.
Dieter Müller, turistforskare vid Umeå universitet

Kunskapsunderlag naturturism
– Kunskapsunderlag för att ge svenska naturturismföretagare de bästa förutsättningarna för en omstart efter pandemin.
Jenny Jonevret, Senior project manager, Visit Sweden

Kl 16.50 – 17.00
Sammanfattning och avslut för dagen

Programpunkterna under dagen varvas med röster från företag runt om i Sverige som verkar inom naturturism.
Och så klart kommer det finnas tid till samtal, umgänge och mingel med kollegor i branschen


16 NOVEMBER (kl. 08.00 – 12.00, för deltagare på plats avslutas dagen med lunch)

Kl 08.00 – 09.20 – Hur fungerar en inkluderande naturmiljö? Hur kan en framgångsrik naturturismverksamhet påverka infrastrukturen?
Tillgänglighet och inkluderande naturmiljö
– Att tillgänglighetsanpassa kommer alla till nytta.
Kristin Godtman Kling, Mittuniversitetet

– Hur skapas en inkluderande naturmiljö i praktiken?
Johan Bergsten, Askersunds Skärgårdstrafik

– Hur kan vi göra det enklare för turister att resa kollektivt?
Daniel Skog, Hållbarhetsansvarig, STF

Kl 09.20 – 11.30 – Hur kan en väl fungerande och ekonomiskt hållbar samarbetsmodell se ut? Konkreta tips för en hållbar verksamhet.
Ekonomisk hållbarhet
– Hur samarbeten och outdooraktiviteter kan gynna företagets och dina partners ekonomi.
Torbjörn Backlund, Ramsviks stugby & camping

PAUS och kaffe

Gruppdiskussioner

Kl 11.30 – 12.00
Summering och avslut 

Programpunkterna under dagen varvas med röster från företag runt om i Sverige som verkar inom naturturism.
Och så klart kommer det finnas tid till samtal, umgänge och mingel med kollegor i branschen.

Vill du delta vid Forum på plats? Deltagaravgift inkl måltider och fika är:

Icke medlemmar: 1 200 kr + moms
Naturturismföretagens medlemmar: 600 kr + moms
Nature’s Best: kostnadsfritt, 1 pers/företag
Naturturismföretagens partners: Kostnadsfritt för 2 personer

Boende på Hotell Lappland:
Enkelrum 791 kr  + moms, dubbelrum 1 136 kr + moms. Obs! Bokning för boendet ordnar du själv. Du får en kampanjkod i samband med anmälan.

Vill du delta vid Forum digitalt? Deltagaravgiften är:

Icke medlemmar: 500 kr + moms
Naturturismföretagens medlemmar: 250 kr + moms
Nature’s Best: kostnadsfritt 1 pers/företag

Pepp och prepp – tre relevanta kortseminarier inför Forum

Inför konferensen har du möjlighet att se tre förberedande korta digitala seminarier med fokus på just social hållbarhet. Seminarierna är fristående men förberedande och kopplade till årets program – allt för att du ska få ut så mycket som möjligt som deltagare under Forum för naturturism. Följande teman gäller:

13/9 kl 08:30-09:30 – Kluster och mikrodestinationer

30/9 kl 08:30-09:30 – Transporter och tillgänglighet

26/10 kl 08:30-09:30 – Ekonomisk hållbarhet

Det går inte längre att anmäla sig till enbart de kostnadsfria seminarierna men du som anmäler dig till Forum får automatiskt tillgång till inspelningar av dessa träffar när du skapar ett login i vår mötesportal COEO.

På talarlistan

IngMarie Junler, tf Styrelseordförande Naturturismföretagen

Sirpa Kärki, Turismstrateg Region Västerbotten

Lisa Spathon, Projektledare inom turism och besöksnäring Tillväxtverket

Jessica Sannö, Entreprenör inom naturturism och hållbar skogsnäring Ösjönäs

Anna-Lena Wallin, Destinationsutvecklare Destination Järvsö

Niklas Wede, Projektledare Nature’s Best

Kersti Beck Larsson, Certifierad Naturguide

Dieter Müller, Vicerektor och forskare vid Umeå Universitet

Jenny Jonevret, Senior Project Manager Visit Sweden

Kristin Godtman Kling, Forskare i turismvetenskap vid Mittuniversitetet

Johan Bergsten, Askersunds Skärgårdstrafik

Daniel Skog, Hållbarhetsansvarig STF

Torbjörn Backlund, Entreprenör Ramsvik stugby & camping

Moderator

Camilla Jönsson, Verksamhetsansvarig Naturturismföretagen

Joakim Hermansson, Generalsekreterare Naturturismföretagen

 

 

Anmäl dig här!

      OCH       

Ett samarbete mellan      och 

Presentationer från Forum för naturturism 2021

För dig som missade Forum 2021 eller för dig som vill se någon av presentationerna på nytt har vi här samlat material från första dagen.

Linnea Ax och Nina Dahlman Tillväxtverket
om insatser för att stärka svensk naturturism

Camilla Jönsson, tf generalsekreterare Naturturismföretagen
om skillnaden mellan friluftsliv och naturturism

Dan Jonasson, inspektör hållbarhet och ekoturism
om att bedriva naturturism på annans mark

Camilla Jönsson
panelsamtal kring strandskyddsfrågan

Marie Östblom, Stockholm Archipelago
om projektet Naturtriben

Kim Ross, Naturturismföretagen om
om hållbarhet i praktiken och goda exempel på företags hållbarhetsresor.

IngMarie Junler, Vildmark i Värmland
om möjligheterna med att kvalitetssäkra sitt företag enligt Nature´s Best

Jenny Jonevret, Visit Sweden
om Hållbar naturturism ur ett internationellt perspektiv

Vill du se alla presentationer under första dagen av Forum finns hela dagen >> HÄR

Prenumerera på vårt nyhetsbrev