Allmänna villkor för ansökan om medlemskap i Naturturismföretagen

Version 2018:01

 1. Medlemskap
  Medlemskap i föreningen Naturturismföretagen samt serviceavgift.
 2. Leverans
  När du betalar med kort- eller direktbetalning är du medlem när kvittens om registrering är mottagen. Vid uteblivet kvittensmejl kontakta då Naturturismföretagen på telefon: 0920-600 06 alt. mail: info@naturturismföretagen.se. Du betalar ingen fraktkostnad för medlemskap.
 3. Bekräftelse
  När vi mottagit din ansökan skickar vi dig snarast en bekräftelse per e-post med information om ditt medlemskap samt ett kvittensmejl efter registrering i vårt CRM-system. Det är bra om du sparar dessa för att ha till hands vid eventuell kontakt med Naturturismföretagen.
 4. Priser
  Alla priser som anges för företagsmedlemskap på Naturturismforetagen.se är exklusive moms. För stödmedlemskap och föreningar anges priset inklusive moms. Medlems- och serviceavgiften fastställs vid föreningens årsmöte.
 5. Betalning
  Betalning av Medlemskap sker direkt på Naturturismforetagen.se (org. nr. 802403 – 7247) med bank-/kreditkort (Visa och MasterCard). Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB. Alla köp kopplas till DIBS betalserver vilket innebär att kortnummer och övrig betalinformation går direkt till DIBS och inlösande berörd bank. Vid ansökan förbehåller vi oss rätten att göra en kreditupplysning. Betalning via naturturismforetagen.se gäller första årets medlemskap. Påföljande år debiteras medlems- och serviceavgift med autobetalning. Autobetalning via kort gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. DIBS som hanterar kortuppgifterna uppfyller kraven för PCI-DSS.
 6. Avtalstid och uppsägning
  Medlemskapet är bindande och kopplat till ett kalenderår. Alla avtal kan sägas upp när som helst under året, uppsägningen måste göras skriftligen till Naturturismföretagen via mejl: info@naturturismföretagen.se och tar verkan vid början av nästkommande kalenderår.
 7. Personuppgifter (GDPR)
  Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med GDPR. Naturturismföretagen är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som ni som medlem lämnar till oss. Genom beställningen samtycker du till att registreras i vårt medlemsregister. Era personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla medlemsrelationen. I övrigt lämnar vi inte ut dina personuppgifter till tredje part. Om medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Naturturismföretagen kommer detta att meddelas av Naturturismföretagen. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.
 8. Uteslutning ur Naturturismföretagen
  Uteslutning kan ske i de fall då medlemmen inte uppfyller de villkor som står i lagen eller i föreningens stadgar .
 9. Ångerrätt
  Du har rätt att ångra ditt medlemskap inom 14 dagar från genomfört köp. Din ångerrätt utnyttjar du genom att skicka oss mejl eller brev där du anger Medlemsnummer. Den inbetalade summan återbetalas till det konto som användes vid betalningen med bank- eller kreditkort. Pengarna återbetalas snarast, dock senast inom 30 dagar från den dag då Naturturismföretagen tog emot ditt mejl eller brev om ångrat medlemskap. Naturturismföretagen Storgatan 9 972 38 Luleå 070-384 71 52
 10. Tvist
  Om du anser att Naturturismföretagen har handlat fel och en tvist uppkommer kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) eller låta allmän domstol pröva frågan.
 11. Förändring av dessa Allmänna villkor
  Dessa ”Allmänna villkor” kan ensidigt och utan särskild kommunikation ändras av Naturturismföretagen. Förändrade ”Allmänna villkor” ger dock Medlemmen rätt till full återbetalning av medlemsavgift för det aktuella året. Anser du att detta har skett, kontaktar du Naturturismföretagen på samma vis som anges under punkt 9. Ångerrätt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev